Att läsa Office 365-post i Thunderbird-programmet

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Outlook för att läsa dina e-postmeddelanden. Versioner som hör till programmet (dessa kan användas parallellt):

 • Outlook-appen för Windows- och Mac-operativsystemen – och allmänna instruktioner för Outlook
 • Outlook for Web (OWA) e-post i webbläsaren
 • Outlook for Android / iOS

Dessa instruktioner berättar hur e-postmeddelanden i Office 365 kan läsas med programmet Thunderbird. Instruktionerna är skrivna för version 78.5.0 av Thunderbird.
Allmänna instruktioner om hur du använder Thunderbird finns i Helpdesks e-postinstruktioner.

 

Inställningar för användningen av Office 365-post

Öppna Thunderbird. Installationsguiden startar.

 • Namnet har fyllts i på förhand men du kan redigera det om du så önskar. Fyll i de övriga fälten som på bilden:
 • Ge din e-postadress i formen förnamn.efternamn@helsinki.fi
 • Skriv ditt lösenord
 • Punkten Remember password är vald som standard.

Klicka på Continue.

Vad händer sedan beror på om du är inloggad på universitetets nät eller inte.

 • När du är inloggad på universitetets nät är en del av uppgifterna förhandsifyllda (1). Om du inte är inloggad måste du själv fylla i alla uppgifter.
 • Klicka på Configure manually (2).

 

 • Kontrollera att inställningarna är som på bilden (1).
 •  INCOMING:
  • Protocol = IMAP
  • Server = outlook.office365.com
  • Port = 993
  • SSL = SSL/TLS
  • Authentication = Normal password
  • Username = ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi
 • OUTGOING
  • Protocol = SMTP
  • Server = smtp.helsinki.fi
  • Port = 587
  • SSL = STARTTLS
  • Authentication = Normal password
  • Username = ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi
 • Klicka på Done (2).
 • Om du vill använda Thunderbird som standardprogram för att läsa din e-post ska du ta bort krysset från Always perform this check when starting Thunderbird och klicka på Set as Default.
 • Installationen är klar. Thunderbird startar. Om du har många e-postmeddelanden kan detta ta en tid. I nedre kanten ser du vad programmet håller på med.
 • Thunderbird är färdig att användas.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp