Att radera ett lösenord från Thunderbirds minne

Tabs

Detaljerad hjälp

Det är inte rekommenderat att spara lösenord i programmens minne. Om du ändå har tillåtit Thunderbird att spara ditt lösenord, kan du radera det på följande sätt:

  • Välj Options > Options i menyn i Thunderbirds högra övre kant.

  • Öppna fliken Passwords (2) i Security-vyn (1) och klicka på Saved Passwords (3).

  • Välj det lösenord du vill radera (1) på listan och klicka på Remove (2).
  • Stäng fönstret genom att klicka på Close (3).

  • Stäng också fönstret Options genom att klicka på OK.

  • I fortsättningen kommer Thunderbird att fråga efter ditt lösenord när programmet startas.