Bilagor

Tabs

Detaljerad hjälp

Med e-post kan man också skicka samt mottaga bifogade filer (e-post bilagor), till exempel bilder, tabeller eller andra dokument. Anvisningar