Majordomo grundinställningar och -funktioner

Majordomo instruktioner

Att lägga till och ta bort beställare med hjälp av MajorCool-gränssnittet 

 • Gå till adressen https://majordomo.helsinki.fi.
 • Logga in med ditt administratörsnamn och -lösenord.
 • Skriv listans namns under List Name (utan citationstecken och delen @helsinki.fi).
 • Skriv listans administratörslösenord under Admin Password.
 • Under Modify What? välj alternativet List Subscribers.
 • Lägg till och ta bort adresser vid behov i fältet som öppnas.
 • Avsluta med att klicka på Apply-knappen.
 • Svarsmeddelandet skickas till adressen i fältet intill.

Att beakta när du redigerar adresslistan:

 • Adresserna får inte innehålla stavfel. E-postprogrammen skickar posten dit man begärt den. Använd adressernas fullständiga former (inte till exempel bara användarnamn).
 • Bara en adress per rad. Det ska inte finnas några tomma rader mellan adresserna.

Via e-post

Majordomo kan inte tolka meddelanden i html-format. Kolla i e-postprogrammets inställningar att du skickar meddelandet i plain text-format.

Om du administrerar listans medlemmar via e-post, kan du både lägga till och ta bort medlemmar i ett och samma e-postmeddelande.

Nedan ges ett exempel på hur två medlemmar läggs till och en tas bort:

approve listlösenord subscribe listans-namn någon.adress@helsinki.fi
approve listlösenord subscribe listans-namn annan.adress@helsinki.fi
approve listlösenord unsubscribe listans-namn tredje.adress@annanstansi.fi

 

Se detaljerad hjälp flik för mera instruktioner

 • Lägg till ett välkomstmeddelande
 • Rubrikens prefix
 • Inställningar för stängd eller öppen lista
 • Meddelandets fronter och footer
 • Övriga inställningar
 • Byte av lösenord
 • Byte av administrator
 • Avbryt en lång rad
 • Radera en lista

Lägg till ett välkomstmeddelande

Du kan välja att lägga till ett välkomstmeddelande till de nya prenumeranterna på lustan. Den här texten kan läggas till efter Majordomos egna korta välkomstmeddelande. I meddelandet kan man till exempel beskriva en hurudan lista prenumeranten just har blivit medlem av, är det en informations- eller diskussionslista eller bådadera, vem man ska kontakta i problemsituationer (owner-e-postlistansnamn@helsinki.fi) och hur man kan avbryta prenumerationen.

 • Gå till https://majordomo.helsinki.fi
 • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
 • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
 • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
 • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
 • Kontrollera att yes är valt vid punkten welcome
  • Ifall inte, välj yes och klicka på Apply-knappen.
  • Ifall det är välj Modify-knappen under 'Info' File
 • Skriv en fritt formulerad text i fältet
 • Klicka slutligen på Apply-knappen
 • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

Ifall du vet att yes är valt under welcome-punkten kan du ändra på välkomstmeddelandet också från MajorCools framsida genom att välja List into File under Modify What? punkten.

Som det står på MajorCool sidan är det möjligt att använda sig av en så kallad intro-fil. I praktiken är det här endast två parallella system som har samma funktion och det intresserar med största sannolikhet inte majoriteten av användarna. Ifall man skapar en intro-fil skickas den till de nya prenumeranterna i stället för info-filen, då kommer man åt info-filens innehåll endast med att skicka kommandot info e-postlistans namn till Majordomo. Men som sagt så gläder detta knappast någon.

Du kan kontrollera e-postlistans innehåll i filerna för info och intro för de sidor som du är administrator för, utan MajorCool-programmet genom att ge följande kommando till Majordomo

info e-postlistansnamn intro e-postlistansnamn

Den i praktiken onödiga intro-filen kan e-postlistans administrator inte radera i efterskott om man ändrar sig, utan man måste då be om hjälp från Helpdesk. Vi rekommenderar att endast använda sig av info-filen.

Rubrikens prefix

För e-postlistans prenumeranter kan det vara praktiskt att redan från meddelandets rubrik se vilken lista som skickat meddelandet. Du kan definiera den automatiska text som läggs till varje meddelandes rubrik.

Textsnutten definieras genom att ändra på e-postlistans inställningar från punkten subject prefix. Skriv någon beskrivande text, t.ex. [e-postlistansnamn].

Du kan ändra på inställningarna i MajorCool så här:

 • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
 • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
 • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
 • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
 • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
 • Välj All keywords från rullgardinsmenyn.
 • Sök fram subject prefix och ange här det prefix du önskar
 • Klicka slutligen på Apply-knappen
 • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

Inställningar för stängd eller öppen lista

Det finns olika begränsningar när det gäller hur personer kan ansluta sig till e-postlistor, inställningarna för e-postlistan kan ändras genom subscribe policy-inställningen. Alternativen är: open, closed och auto:

 • open är öppen så att vem som helst kan ansluta sig
 • closed är begränsad så att endast administratorn kan lägga till nya adresser. Alla övriga som lägs till på listan måste godkännas av administratorn.
 • auto-intställingarna betyder att vem som helst kan läggas till listan, också i skämtsyfte. Alternativet auto+confirm innebär att den adress som ska anslutas till listan får ett verifieringsmeddelande där prenumeranten kan godkänna eller förkasta prenumerationen.

Standardinställningen under subscribe_policy för en ny lista är open+confirm, vilket betyder att vem som helst kan ansluta sig till listan men prenumeranten får också ett verifieringsmeddelande till sin e-post.

MajorCool prenumerationens inställningar kan ändras enligt följande:

 • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
 • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
 • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
 • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
 • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
 • Sök upp subscribe policy och välj önskat alternativ
 • Klicka slutligen på Apply-knappen
 • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

Meddelandets fronter och footer

Ofta lägger man till en identifikation i början eller slutet av ett meddelande som skickas ut på en e-postlista. Identifikationen beskriver till exempel hurudan lista det är frågan om eller rådgör för hur man avbryter sin prenumeration på listan.

Man kan ändra på den här inställningen i MajorCool på följande sätt:

 • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
 • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
 • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
 • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
 • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
 • Sök message fronter eller message footer och ange valbar information som du vill att ska stå i frontern eller footern
 • Klicka slutligen på Apply-knappen
 • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom

Exempel på footer:
_________________________________________________________
Detta är skämtolog institutionens informations- och diskussionslista. I problemsituationer kontakta owner-skamt-lista@helsinki.fi vår webbsida finns på adressen http://www.helsinki.fi.invalid/jarj/skamt/. På sidan finns råd om hur du avbryter din prenumeration. Skicka inte meddelande om avbrytandet till listan!
_________________________________________________________

Övriga inställningar

Till näst ser vi på några andra väsentliga inställningar. Alla dessa inställningar kan förändras i MajorCool på ungefär samma vis:

 • Gå till http://majordomo.helsinki.fi
 • Logga in med ditt egna huvudsakliga användar-id och dess lösenord
 • Skriv e-postlistans namn i fältet för List Name (utan citationstecken och @helsinki.fi-delen)
 • Skriv listans administrations lösenord i fältet för Admin Password
 • Välj från Modify What?-listan alternativet Configuration Options
 • Välj alternativet All keywords från rullgardinsmenyn
 • Sök de inställningar du är ute efter
 • Gör de förändringar du vill, men läs ändå igenom instruktionerna angående MajorCool
 • Klicka slutligen på Apply-knappen
 • Returmeddelandet skickas till den adress som uppges i fältet sidanom
Inställning Förklaring Standardinställning+ begränsning
advertise

Med den här inställningen kan man begränsa till vem listan syns med Majordomos lists-kommando. Man kan till exempel lägga till en regelbunden mening som identifierar de e-postadresser som man vill att ska synnas. Till exempel för alla finländare (regexp är då /*.fi/).

lists-kommandot är inte i bruk vid universitetet på grund av missbruk.

OFF
announcements Bestämmer om det skickas ett meddelande till administratorn då prenumeranter ansluter sig till eller lämnar listan. Det rekommenderas att inställningen är aktiverad för att förhindra missbruk. yes
approve_passwd Ett lösenord som gör att man kan vidarebefordra BOUNCE-meddelande (se kapitel 3) Det måste finnas en inställning här annars fungerar inte Majordomo ordentligt. Ändra standardinställningen så fort som möjligt. Lösenordet kan vara samma som administrationslösenordet, men det rekommenderas inte, eftersom ifall det används vårdslöst kan meddelas till listan. Därför bör man ha ett "underlösenord" för den här inställningen. listan-nimi.pass
description En beskrivning lists-kommandot. OFF. Längsta tillåtna längd är 50 tecken.
info_access ifall closed, fungerar info-kommandot endast för listans prenumeranter. open
maxlength Längden på den längsta tillåtna storleken för meddelande som skickas ut på listan. 40000 tecken.
Obs! Det lönar sig inte att tillåta mycket längre meddelande än detta, speciellt på stora listor, eftersom långa meddelanden kan täppa till e-postklienternas postflöde. Många e-postklienter har också storlek restriktioner för meddelanden.
message_footer En text som fogas till på slutet av alla meddelanden som skickas ut på listan (Se kapitel Meddelandets fronter och footer). NONE
message_fronter En text som fogas till början av alla meddelanden som skickas ut på listan (Se kapitel Meddelandets fronter och footer). NONE
message_headers En rubrikrad som fogas till rubrikinformationen i varje meddelande som skickas ut på listan. NONE.
Formen bör vara X-rubrik-namn: rubrikfältets värde
moderate Listans modereringsstatus. Alla meddelande som skickas ut via en modererad lista går via en administratör innan de godkänns för distribution. NONE
noadvertise

En regelbunden mening som avgör om e-postlistans namn syns åt valda e-postadresser via lists-kommandot.

lists-kommandot är inte i bruk vid universitetet på grund av missbruk.

NONE
Jämför med advertise. Ifall användaren passar in på så väl noadvertise-meningen som advertise-meningen så är den förstnämnda den definierade, dvs., listan visas inte.
reply_to Definierar till vem svaret skickas om någon svarar på ett meddelande på en lista till meddelandets författare ($SENDER) eller till listan ($LIST). $SENDER
restrict_post En fil som innehåller en förteckning över vilka adresser som kan skicka ut meddelanden på listan.. NONE
subject_prefix Ord eller mening som läggs till i början på rubriken som t.ex. underlättar sorteringen av meddelande. Värdet kan vara t.ex. $LIST. Se. Se kapitel Rubrikens prefix. NONE
subscribe_policy Reglerna för hur man kan ansluta sig till en e-postlista.
auto: Vem som helst kan lägga till vem som helst
open: vem som helst kan lägga till sig själv
closed: endast administratorn kan lägga till en prenumerant
confirm: till de ovannämnda kan man lägga till en funktion som skickar ut ett verifieringsmeddelande för att förhindra till exempel skadegörelse. Information till administratorn om vem som ansluter sig eller avbryter sin prenumeration beror på inställningen under announcements.
open+confirm
taboo_body Ett meddelande som innehåller en textdel där det finns en teckenrad som är definierad i taboo_body-inställningarna kan inte skickas direkt till listan utan måste godkännas av en administrator. Syntaxen är perlin regexp. Se kapitel 2 hindra oönskade meddelanden NONE
taboo_headers Som taboo_body, men texten söks endast från rubriken. NONE
unsubscribe_policy Får man själv avbryta sin prenumeration. Jämför med subscribe_policy. open

 

Byte av lösenord

Lösenordet bör bytas med jämna mellanrum av säkerhetsskäl. I vart fall bör man byta lösenord om lösenordet läcker till exempel till listan. Det är också skäl att byta lösen ord när administratorn byts.

Lösenordet byts genom att skicka kommandot
passwd e-post listans namn gamlalösenordet nyalösenordet
med e-post till adressen majordomo@helsinki.fi.

I Majordomo fanns det ursprungligen två parallellsystem för administrationslösenord. Det ena lösenordet byttes på det sätt som beskrevs ovan, men det andra andra byttes genom att ändra listkonfigurationen till exempel genom MajorCool-systemet. Det senare sättet används inte längre vid universitetet av säkerhetsskäl.

Dessutom har listorna ett skilt lösenord approve_passwd, som ändras via MajorCool systemet. Bruket av det lösenordet presenteras i kapitel 3 vidarebefordring av BOUNCE meddelanden till e-postlista.

Byte av administrator

En e-postlistas administratör kan inte själv förflytta sitt uppdrag till sin efterkommande. Administrator bytet sker via IT-avdelningens postadministration (Vänligen kontakta Helpdesk). När du ber om skifte av administrator är det skäl att uppge namn, användar-id och e-postadress.

Avbryt en lång rad

Ifall den e-postklient som du använder kapar långa rader (s.k. word wrap) kan det hända att Majordomo tolkar det kommando som du skickar på fel sätt, till exempel som två olika kommandon. Därför är det skäl att dela upp kommandot på kortare rader som sedan kopplas ihop till samma kommando med omvänt snedstreck (\), till exempel:

approve e-postlistanslösenord unsubscribe språkpoliser \
någon.lång.e-postadress@nån.domain.någonstans

Så här förstås Majordomo att det är frågan om ett kommando och tar till exempel inte bort administratorn eller klagar inte om ett felaktigt kommando, som programmet skulle göra i fallet ovan ifall \-tecknet saknades.

Radera en lista

Listan kan bara tas bort av administratören. Rapportera en oanvänd lista till Helpdesk.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp