Thunderbird: Allmänna bruksanvisningar

Mozilla Thunderbird är ett e-postklientprogram som baserar sig på gratis, öppen källkod. Den nyaste engelskspråkiga versionen av Thunderbird, kan laddas ner gratis från Mozilla-projektets webbsida, den svenskspråkiga versionen fås från Mozilla Europes webbsida.

Tabs

Detaljerad hjälp

Ta i bruk programmet

 • Efter att programmet har startats öppnas en vy där postlådorna är listade under varandra till vänster. Local Folders hänvisar till de postkataloger som finns på din egen maskin och är sparade ENDAST lokalt på den ifrågavarande maskinen.


   

Läs ny e-post

 • Genom att klicka på Inbox under postkontot öppnas kontakten till e-post servern.
 • E-postservern kräver att man identifierar sig vid inloggningen och första gången man skickar ett meddelande. Du kan tillåta Thunderbird att komma ihåg ditt lösenord genom att kruxa för punkten för Use Password Manager to remember this password, då behöver du inte skriva in ditt lösenord överhuvudtaget. Den här funktionen ska ändå inte användas om någon annan använder samma dator eller e-postklientprogram.

Thunderbirds basegenskaper

 • Nya meddelanden söks genom att klicka på Get Mail-knappen och nya e-postmeddelande skrivs genom att klicka på Write-knappen.

 • Man svarar på ett meddelande genom att trycka på Reply-knappen. Genom att klicka på Delete-knappen markeras ett meddelande för att raderas.

 • De meddelanden som är markerade för radering raderas slutligen genom att välja Menu > File > Compact Folders.


 

Filtrering av skräppost in Mozilla Thunderbird

Thunderbird har ett inbyggt stöd för att filtrera skräppost. Användaren lär först filtret att känna igen skräppost genom att markera dessa med Junk-knappen. Genom användarens val lär sig filtret småningom att själv identifiera skräppost, och kan sedan automatiskt flytta över skräpposten till en skilt vald katalog.

 • Välj Menu > Options > Account Settings

 • Välj Junk Settings under det konto som du vill modifiera. När Enable adaptive junk mail detection – är markera är den automatiska skräppostfiltrering aktiverad.

 • Trust junk mail headers set by: Du kan använda också färdiga skräppostlistor som SpamAssassin, då raderas de kända adresserna från listan automatiskt.
 • Move new junk messages to: -punkten definierar till vilken katalog de meddelanden som markeras som skräppost flyttas, du kan välja antingen Junk-katalogen eller vilken som helst annan katalog.
 • Kom ihåg att gå igenom din skräppostkatalog med jämna mellanrum, ibland kan det nämligen slinka in även normal post i den katalogen. Det lönar sig också att tömma katalogen regelbundet. Du kan ställa in hur ofta skräpposten raderas automatiskt.

 • För att nå bästa resultat i filtreringsprocessen är det viktigt att de meddelanden som slinker igenom filtreringen markeras manuellt som skräppost via Junk-knappen och att de meddelanden som felaktigt definierats som skräppost flyttas bort från skräppostkatalogen med samma knapp (som då bär etiketten Not Junk). Ju mera träning det automatiska filtret får desto bättre kan det identifiera skräppost automatiskt.