Thunderbird: Arkivering av e-post (Windows)

Tabs

Detaljerad hjälp
  • Öppna Thunderbird.
  • Klicka på höger musknapp på den e-postmapp som är aktuell. Om du vill välja all universitetse-post kan du högerklicka på Inbox-katalogen.
  • Välj Properties och sedan Synchronization-fliken.

  • Kryssa för Select this folder for offline use och klicka sedan på Download Now.

Nu är din e-post arkiverad på din maskin och du kan läsa den utan internetuppkoppling.

Flytta den arkiverade e-posten till en annan maskin

Ifall du har ett ikraftvarande HU användar-id, är det rekommenderade sättet att flytta din e-post från en maskin till en annan att ställa in Thunderbird så att den läser Office 365 -posten.

Ifall ditt användar-id inte längre är i kraft, bör du först följa instruktionerna ovan och sedan göra enligt följande:

  • Först måste du lokalisera den katalog där din e-post är sparad.
  • Öppna Tools> Account Settings > Local Folders.

  • Den katalog som innehåller din e-post står i Local directory-fältet

  • Kopiera innehållet i den katalogen t.ex. på ett usb-minne.

  • Lokalisera sedan den lokala Thunderbird katalogen på den dator som e-posten ska flyttas till på samma sätt som ovan.
  • Kopiera materialet till den här filen och starta Thunderbird.