Thunderbird – Ibruktagande och inställningar

Denna manual är avsedd för centralt administrerade datorer och förutsätter att du är inloggad på intranätet (vid behov via VPN). Du kan använda Thunderbird för att läsa universitetets Office 365-post. Du kan också använda manualen för att installera på din hemdator, layouten kan vara något annorlunda, men funktionerna är oftast desamma.
Läs även instruktionerna för användning av MFA här.

Om din dator inte har en Thunderbird, kan du installera den via Software Center (guide).

Ibruktagandet

Fyll i ditt namn och din e-postadress på  adressen anvädarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Klicka på Configure manually.

 

1. Vänligen fyll i följande uppgifter:

 • Incoming
  • Server: outlook.office365.com
  • Port: 993
  • SSL: SSL/TLS
  • Username: användarnamnet i formen anvandarnam@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)
 • Outgoing
  • Server: smtp.office365.com
  • Port: 587
  • Username: användarnamnet i formen anvandarnam@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

2. Klicka på Re-test.

3. Från menyn Autentication väljer du OAuth2.

4. Klicka på Done för att logga in på din e-post för första gången.

Se illustrerade instruktioner på fliken Detaljerad hjälp.

Om du inte har använt Thunderbird förut

Om du inte har använt Thunderbird förut
Starta Thunderbird. Vid första gången ber Thunderbird om lite information. Fyll i ditt namn och din e-postadress på  adressen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi). Du kan också ange ditt lösenord redan här (1). Om du väljer Remember password (2) sparas lösenordet i programmets minne.

 • Klicka på Configure manually (3) för att fortsätta.

Fyll i informationen enligt bilden (1)

 • Incoming
  • Server: outlook.office365.com
  • Port: 993
  • SSL: SSL/TLS
  • Username: användarnamnet i formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)
 • Outgoing
  • Server: smtp.office365.com
  • Port: 587
  • Username: användarnamnet i formen anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)
 • Klicka sedan på Re-test (2).
 • Från menyn Authentication väljer du OAuth2

  OBS: Valet syns inte om du inte klickar vid föregående steg i Re-test.

 • Ändra identifieringsmetoden i båda kolumnerna (1). När inställningarna är klara klicka på Done (2).
 • I avsnittet User Name ange ditt användarnamn anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi) och vid Password ange ditt lösenord.
 • OBS: Om du inte har aktiverat MFA_autentisering utelämnas det här steget.
  Därefter omdirigeras du till MFA-autentiseringen. Den metod som används, kan skilja sig från den som visas på bilden, beroende på dina inställningar (se MFA allmänna guiden)
 • Thunderbird öppnas.

Om du tidigare har använt Thunderbird

 • Om du redan har ett Thunderbird-konto, öppna Thunderbird. Klicka på Account Settings eller på hamburger-menyikonen > New > Existing Mail Account   
 • Ändra vid behov inställningarna Server Settings (1) och Outgoing Server (2) inställningarna till samma som ovan.

 

Delade brevlådors användning i Thunderbird

En delad brevlåda definieras som ett personligt konto med samma inställningar som en personlig brevlåda, men:

 • I Thunderbird-inställningarna anges användarnamnet som:
  <delad brevlåda> @ad.helsinki.fi
 • Webbläsarfönstret använder ditt användarnamn under inloggning:
  användarnamn@ad.helsinki.fi

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp