Thunderbird: Underskriften (Signature)

Underskriften (Signature) i e-postmeddelanden är en text eller en annan fil som e-postklientprogrammet automatiskt lägger till på slutet av de meddelanden som du skickar ut.

Tabs

Detaljerad hjälp

I Thunderbird-programmet kan du skapa en underskrift till exempel på följande sätt:

  • Välj Menu > Options > Account settings i övre högra hörnet.

  • Välj vilket e-postkonto som du vill använda
  • Skriv din text i Signature text-fältet (1). Du kan ha din underskrift i HTML-formatering genom att kryssa för Use HTML.

ELLER

  • Använd ett textediteringsprogram (till exempel NotePad) och skriv din underskrift i textfilen. Spara filen .txt-format. Välj enligt bilden nedan Attach signature from a file... (2) välj Choose och sök upp den sparade filen och välj den. Du kan också göra en HTML-fil eller använda en bildfil som underskrift.
  • Du kan också lägga till en vCard-fil, d.v.s. ett virtuellt visitkort, till ditt meddelande (3).
  • Efter att du godkänt inställningarna genom att klicka på OK-knappen läggs den underskrift du valt till efter ditt e-postmeddelande. Ifall du vill ändra på din underskrift kan du editera din text eller din fil i Signature-text fältet.