Thunderbird: Verktygsrader

Tabs

Detaljerad hjälp

Genom att välja Menu > Options uppe till höger kan du själv definiera vilka menyrader som ska visas.


Menu Bar är menyn med File, Edit, View osv. som normalt visas i fönstrets övre kant. Man kan även komma åt alla dessa val genom att klicka på Menu-ikonen. Mail Toolbar innehåller bl.a. alternativen Get Mail, Write och Quick Filter.

Quick Filter Bar är ett sökfält ovanför meddelandelistan. Den möjliggör snabbsökningar i den e-postmapp som är öppen. När du har skrivit ett sökord eller en del av det, kan du definiera din sökning till att omfatta avsändar-, mottagar- eller rubrikfältet eller hela e-postinnehållet.

Status Bar är en rad i fönstrets nederkant som visar statusen för e-postlådans kvot, antalet olästa meddelanden (eller antalet markerade meddelanden) samt det totala antalet meddelanden i mappen.