Ibruktagande av Dreamweaver

Tabs

Detaljerad hjälp

Ibruktagande av Dreamweaver

Först måste du ange www-katalogen som din datamaskins nätverksstation.

Välj Windows (nere i vänstra hörnet finns den runda Start-knappen) > Alla program (All Programs) > Adobe Dreamweaver CS5

dw

När Dreamweaver har öppnats välj Site > New Site

dw

I det nya fönstret som öppnas skriver du följande:

  • I Site name-fältet det namn du vill att sidan ska ha
  • I Local Site Folder-fältet fyller du i var uppdateringssidan befinner sig (t.ex. W:\) Du kan också söka efter uppdateringssidan genom att klicka på Browse for folder-knappen.

dw

När du är färdig välj Save och sedan Done.

dw

Nu uppenbarar sig uppdateringssidan i fältet på höger sida och sidan är direkt redo att ta i bruk.

dw