Att lägga till ett konto – Outlook 2013

 

På följande sätt kan du lägga till e-postkonton i Outlook:

  • I grundvyn i Outlook väljer du File (Arkiv).

  • Välj Add account (Lägg till konto).

  • Fortsätt processen på samma sätt som när du skapar det första kontot. Instruktionen finns här

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp