Office 365

Office 365 video (på finska)

 

 

Tabs

Detaljerad hjälp

Ibruktagande av postsystemet Office 365

Du kan börja med dessa instruktioner. Nya studerande och personal får Office 365 -servicepaketet automatiskt.

Bruksanvisningar

Bekanta dig med Microsoft utbildningscentret för Office 365!

Universitetets Office 365-posttjänst har två separata system: lokal e-post och e-post i molnet. Alla vid universitetet använder molntjänsten som standard. Vissa arbetsuppgifter kan förhindra användningen av e-posttjänsten i molnet. I dessa specialfall har användaren sin e-post på den lokala servern. Be din chef om mer information.

Universitetets informationsförvaltning har fattat ett beslut om vilka användargrupper som ska använda Office 365 som molntjänst och vilka som lokal installation. De enheter som använder e-post på lokala servrar och motivering för beslutet finns i Flamma >>.

Lokal e-post vs molntjänst – i vilken finns min post?

Logga in (molntjänst): www.helsinki.fi/office365

Logga in (lokal e-post): office365.helsinki.fi

Att lagra och ta bort meddelanden

Tilläggsanvisningar för användare av lokal e-post

Helpdesks instruktioner har skrivits för användare av molntjänsten. De flesta användningsinstruktionerna gäller dock för bägge system. Det finns dock skillnader mellan systemen vad gäller inställningar i e-postprogram och mobila enheter.

Samlade instruktioner för användare av den lokala e-posttjänsten hittar du här.

Bakgrund

Helsingfors universitet övergår till att använda e-post- och kalendersystemet i Microsoft Office 365 för e-post. Systemet omfattar även andra program som stöder samverkan. I första skedet tar man endast i bruk e-post- och kalenderfunktionen.

I praktiken betyder detta att posten till adressen Förnamn.Efternamn@helsinki.fi styrs till det nya Office 365-systemet. Vi rekommenderar att man läser sin e-post i programmet Outlook 2013 eller med Outlook Web App i webbläsaren. Gamla meddelanden som finns i andra system överförs inte. De kan fortfarande läsas som vanligt, till exempel Mappi-post i Webmail eller Notes-post i Notes.