Office 365: Instruktioner för övergång från den lokala tjänsten till molnet

Denna instruktion gäller bara användare som arbetat i den lokala Exchange-miljön och övergår till användning av molntjänster.

Övergångsinstruktioner

De ändringar i punkt 2 som påverkar universitetets system sker följande natt. Vänta därför tillräckligt länge mellan stegen.

Vi rekommenderar att du gör steg 1–2 i slutet av en arbetsdag och fortsätter från steg 3 framåt först dagen efter.

Vid övergången flyttas innehållet i din e-postlåda inklusive mappar automatiskt till Office 365-molnmiljön. Känsligt material måste flyttas från mapparna FÖRE övergången.

 1. Skapa före övergången en säkerhetskopia av meddelandena enligt denna instruktion. Om du ännu inte har tagit i bruk Outlook, gör det nu med hjälp av denna instruktion.
   
 2. Beställ en molnpostlåda med denna blankett. Alla godkänner EULA elektroniskt, oavsett om de tidigare har godkänt avtalet på papper. Instruktion för beställning av postlåda.
   
 3. Webbläsarens cache innehåller fortfarande den lokala serverns uppgifter. Töm webbläsarens cache enligt denna instruktion. Steg 4 (inloggning i OWA) fungerar inte om cachen inte är tömd.
   
 4. Logga in på OWA på adressen https://office365.helsinki.fi. Ange ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi.
   
 5. Logga in på Outlook. Ange ditt användarnamn i formen användarnamn@ad.helsinki.fi. Starta om Outlook. Därefter fungerar e-posten igen.
   
 6. På datorer som underhålls centraliserat kan inloggningen till e-posten på webbläsaren kräva ytterligare några identifieringar. Problemet är tillfälligt och försvinner när webbläsaren som används på universitetets datorer uppdateras.
   
 7. Ta bort e-postkontona i mobila enheter och skapa dem på nytt. Instruktionen finns på instruktionssidan för mobilenheter.
   
 8. Kontrollera om dina kalendrar visas och dela kalendrarna på nytt vid behov.
   
 9. Om du läser e-post i Thunderbird, kontrollera inställningarna enligt denna instruktion.
   
 10. Om du läser e-post i Mail i Macintosh, kontrollera inställningarna enligt denna instruktion.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp