OWA (Outlook Web App): Felmeddelande när man gått över till molnet

Om du får detta felmeddelande när du loggar in på OWA efter övergången till molnet, gör på följande sätt:

Töm webbläsarens cache Instruktion för webbläsarna

Firefox

 • Öppna History>Clear Recent History (Historik > Rensa ut tidigare historik)

Välj följande inställningar (observera att andra inställningar kan ta bort sparade inställningar som reglerar webbläsarens beteende):

 • Time range to clear (1): Everything (Tidsintervall att ta bort: all historik)
 • Från vyn Detaljer (2) väljer du följande punkter enligt bilden:
 • Cookies (Kakor)
 • Cache (Cache)
 • Active Logins (Aktiva inloggningar)
 • Offline Website Data (Nedkopplad webbplatsdata)

Välj Clear Now (Ta bort)

Testa inloggningen på nytt genom att gå till sidan office365.helsinki.fi
Om du fortfarande får ett felmeddelande, gör enligt följande instruktion.

I annat fall får du fortsätta till inloggningen.

 • I vissa fall kan du få följande uppmaning. Klicka på länken.

Dessutom behöver du eventuellt ange dina inloggningsuppgifter en gång till.

 • Ange ditt användarnamn i formen tunnus@ad.helsinki.fi

 • OWA öppnas.

Om instruktionen ovan inte hjälpte, gör även detta:

 • Öppna Tools > Options.

 • Välj fliken Advanced (1).
 • Öppna fliken Network (2).
 • Klicka på Clear Now (3).

 • Välj både office365.helsinki.fi och en eventuell *outlook.com som aktiva.
 • Klicka på Remove.

 • Klicka på Remove offline data.

 • Klicka på OK.

Testa inloggningen på nytt genom att gå till sidan office365.helsinki.fi

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp