OWA (Outlook Web App): Kontakter

Du kan spara och organisera uppgifter om personer genom att skapa kontakter. I sin kortaste form kan kontakterna bestå av personens namn och e-postadress, men de kan också omfatta flera telefonnummer, gatuadresser och andra uppgifter.

Tabs

Detaljerad hjälp

Office 365 är en tjänst som erbjuds av Microsoft och som Microsoft utvecklar enligt sina egna tidsplaner. Instruktionerna kan innehålla skillnader jämfört med den vy som användaren ser. I den nedre kanten på varje sida finns en länk till en responsblankett som du kan använda till att meddela om väsentliga ändringar.

Lägga till en kontakt från ett e-postmeddelande

 • Öppna meddelandet (1).
 • Klicka på avsändarens namn (2).
owa_yhteystiedot_postista_1_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas till höger. Klicka på de tre punkterna.
owa_yhteystiedot_postista_2_2017.jpg
 • Klicka på Add to contacts (Lägg till i kontakter).
owa_yhteystiedot_postista_3_2017.jpg
 • En del av uppgifterna är redan ifyllda (1). Fyll i flera fält efter behov. När du har fyllt i uppgifterna, klicka på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_postista_4_2017.jpg

 

Lägga till en kontakt från början

 • Klicka på våffelikonen.
 • Klicka på ikonen People (Kontakter).
owa_yhteystiedot_from_scratch_1_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas. Öppna menyn New (Ny).
 • Välj Contact (Kontakt).
owa_yhteystiedot_from_scratch_2_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas. Fyll i uppgifterna (1) och klicka slutligen på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_from_scratch_3_2017.jpg

 

Redigera en kontakt

Du kan redigera sparade kontaktuppgifter på följande sätt:

 • Klicka på våffelikonen.
 • Klicka på ikonen People (Kontakter).
owa_yhteystiedot_muokkaa_1_2017.jpg
 • Öppna vyn Contacts (Kontakter) (1).
 • Välj den kontaktuppgift som du vill redigera (2).
 • Klicka på Edit (Redigera) (3).
owa_yhteystiedot_muokkaa_2_2017.jpg
 • Redigera uppgifterna (1).
 • Klicka på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_muokkaa_3_2017.jpg

Läs mer på Microsofts webbplats >> (På finska)