OWA (Outlook Web App): Kontakter

Du kan spara och organisera uppgifter om personer genom att skapa kontakter. I sin kortaste form kan kontakterna bestå av personens namn och e-postadress, men de kan också omfatta flera telefonnummer, gatuadresser och andra uppgifter.

Tabs

Detaljerad hjälp

På grund av Microsofts uppdateringar kan det uppstå skillnader i dessa instruktioner jämfört med den version som du har.

Lägga till en kontakt från ett e-postmeddelande

 • Öppna meddelandet (1).
 • Klicka på avsändarens namn (2).
owa_yhteystiedot_postista_1_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas till höger. Klicka på de tre punkterna.
owa_yhteystiedot_postista_2_2017.jpg
 • Klicka på Add to contacts (Lägg till i kontakter).
owa_yhteystiedot_postista_3_2017.jpg
 • En del av uppgifterna är redan ifyllda (1). Fyll i flera fält efter behov. När du har fyllt i uppgifterna, klicka på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_postista_4_2017.jpg

 

Lägga till en kontakt från början

 • Klicka på våffelikonen.
 • Klicka på ikonen People (Kontakter).
owa_yhteystiedot_from_scratch_1_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas. Öppna menyn New (Ny).
 • Välj Contact (Kontakt).
owa_yhteystiedot_from_scratch_2_2017.jpg
 • Ett nytt fönster öppnas. Fyll i uppgifterna (1) och klicka slutligen på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_from_scratch_3_2017.jpg

 

Redigera en kontakt

Du kan redigera sparade kontaktuppgifter på följande sätt:

 • Klicka på våffelikonen.
 • Klicka på ikonen People (Kontakter).
owa_yhteystiedot_muokkaa_1_2017.jpg
 • Öppna vyn Contacts (Kontakter) (1).
 • Välj den kontaktuppgift som du vill redigera (2).
 • Klicka på Edit (Redigera) (3).
owa_yhteystiedot_muokkaa_2_2017.jpg
 • Redigera uppgifterna (1).
 • Klicka på Save (Spara) (2).
owa_yhteystiedot_muokkaa_3_2017.jpg

Läs mer på Microsofts webbplats >> (På finska)