Lifesize-videokonferens

Lifesize är en molnbaserad lösning för videokonferens. Du kan ansluta till ett Lifesize-möte med webbläsarna Chrome eller Internet Explorer 11, med de flesta smarttelefoner och med Lifesizes egen mjukvara. Chrome har visat sig fungera problemfritt.
 
Lifesize lämpar sig främst för videokonferens men går också bra att använda vid föreläsningar ifall det räcker med vissa basfunktioner. Deltagare i ett Lifesize-möte kan enkelt ansluta utan att registrera sig. Chrome fungerar dessutom utan att du behöver installera några tilläggsprogram och använder utrustning ansluten till din dator (mikrofon, högtalare och kamera).

Du kan kombinera traditionell videokonferensutrustning, telefonsamtal, Skype för företag, Lifesizes mjukvara, webbläsare och smarttelefoner i samma virtuella mötesrum.

Då du beställer ett Lifesize-mötesrum kan du be om extrafunktionerna att spela in eller direktströmma innehållet.

Lifesize Cloud har uppdaterat adresserna för att ansluta till virtualrum från videokonferensutrustning. För att ringa ett Lifesize-virtualrum bör adresser enligt modellen XXXXXX@lifesizecloud.com ändras till formatet XXXXXX@h323.lifesizecloud.com eller XXXXXX@sip.lifesizecloud.com.

Från Google Chrome eller Lifesize-applikationer är adresserna oförändrade.

Tabs

Snabbinstruktion

Personal kan beställa virtuella Lifesize-mötesrum. Studerande kan ansluta till befintliga rum.

 1. Boka ett Lifesize-rum i Outlook-kalendern ELLER Beställ ett Lifesize-rum från den här blanketten minst tre arbetsdagar i förväg.
 2. Du får en länk till mötesrummet per e-post, oftast inom tre dagar.
 3. Bjud sedan in deltagare genom att sända dem länken per e-post eller klistra in den i en kalenderinbjudan.
Detaljerad hjälp

Såhär får du ett virtuellt Lifesize-rum

Du kan boka ett Lifesize-rum i Outlook-kalendern eller beställa ett eget rum.
Boka ett öppet Lifesize-rum i Outlook om mötet förekommer en gång och du inte har några specialönskemål. Det här alternativet fungerar bäst i de flesta fall.
Beställ ett specifikt Lifesize-rum ifall du vill ha ett återkommande rum för ett visst ändamål eller om du har behov av tilläggstjänster som behöver beställas.

Boka ett Lifesize-rum

För att boka virtuella Lifesize-mötesrum behöver du tillhöra personalen.

 • Leta upp och boka ett ledigt Lifesize-rum i Outlook-kalenderns rumsbokning.
 • Rummen hittas i rumslistan och är namngivna enligt modellen Lifesize Virtual Meeting Rooms, Room 1. 
 • I det automatiska svarsmeddelandet du får efter att ha bokat, står anslutningsinformation till det virtuella rummet.
 • Kopiera informationen och uppdatera mötesbokningen med den, eller sänd den separat till de berörda till exempel i ett e-postmeddelande.

Beställ ett mötesrum

För att beställa virtuella Lifesize-mötesrum behöver du tillhöra personalen. Studerande kan ansluta till befintliga rum.

 1. Beställ ett Lifesize-rum från den här blanketten minst tre arbetsdagar i förväg. Du får en länk till mötesrummet per e-post, oftast inom tre dagar.
  Kom ihåg att fylla i
  • Önskat namn på ditt virtuella mötesrum
  • Beställarens namn
  • Ifall du önskar en pinkod deltagarna behöver fylla i för att ansluta. Du kan själv föreslå en kod.
 2. Bjud sedan in deltagare genom att sända dem länken per e-post eller klistra in den i en kalenderinbjudan.
 • Rummet raderas då det inte använts på ett år.
 • Det kan vara högst 50 personer åt gången i ett virtuellt Lifesize-rum.

Anvisningar för deltagare

  Anslut till ett virtuellt mötesrum

  • Öppna webbläsaren Chrome eller Internet Explorer 11 och skriv in möteslänken. Den följer formatet https://call.lifesizecloud.com/call/12345678
   lifesize_osoite.png

   

  •  Du kan byta språk uppe till höger.
   lifesize_kielivalinta.png

   

  •  Skriv ditt namn som du vill att det ska synas för de andra deltagarna, din e-postadress (syns inte) och tryck Next (Nästa).
  • För information om hur det går att ansluta på andra sätt, tryck först på (1).
   lifesize_nimi_2.png
  • Såhär ansluter du med traditionell videokonferensutrustning, Skype för Företag eller per telefon.
   lifesize_nimi_lisatietoja.png

   

  • Välj nu kamera.
  • Vid (2) ska du nu se bilden från din webbkamera. Ifall ingen bild syns, kontrollera att kameran är påslagen (3). Ifall det finns fler kameror anslutna till datorn, välj önskad i rullgardinsmenyn (1). Då önskad videokälla är vald, tryck Next (Nästa) (4).
   lifesize_kamera_2.png

   

  • Välj här Use computer audio (Använd datorljud).
   lifesize_audio.png

   

  •  Datorn kan ha fler alternativ för ljudutrustning anslutna. Till exempel inbyggda och hörlurar med mikrofon.
   • Välj önskad mikrofon (1). Du kan kontrollera att den fungerar genom att blåsa i den. Microphone level (Mikrofonnivå) (2) indikerar ljudstyrkan. Om inget ljud kommer in, kontrollera att mikrofonen är påslagen (3).
   • Välj högtalare (4). På Test my speakers (Testa mina högtalare) (5) kan du säkerställa att du kommer att höra de andra i mötet.
  • Då allt är klart, tryck Join (Gå med) (6).
   lifesize_audio_testaa_2.png

   

   

  • I videokonferensen ser du den andras kamerabild i huvudfönstret (1). Om det är fler än två deltagare är det den som för tillfället talar som syns i huvudrutan. Din egen bild syns i balken nertill (2). Din mikrofon och kameran går att stänga av och slå på genom att trycka på ikonerna (3) och (4). På (5) kan du dela ditt skrivbord, en flik i Chrome eller en öppen programruta. Du lämnar mötesrummet på (6). För samtalsdetaljer som anslutningsinformation tryck (7). På (8) ser du alla deltagare i mötet. På (9) kan du byta kamera, mikrofon eller högtalare under pågående samtal.
   lifesize_yleiskuva_2b.png

   

  Dela din skärm

  Du kan dela din skärm, en flik i Chrome eller en öppen programruta med de andra deltagarna i mötet.

  • Tryck på ikonen Share your screen (Dela din skärm).
   lifesize_jaa_naytto_1.png
  • Välj vad du vill dela (1).
  • Du ser nu en förhandsvisning (2) av det du kommer att dela.
  • Tryck Share (3).
   lifesize_jaa_naytto_2b.png

  Pop out-fönster

  • Du kan välja hur du ser andra deltagares delade material.
  • Välj förhållandet mellan videobild och delad bild genom att flytta separeraren (1).
  • Flytta ut det den delade bilden i ett eget fönster med pop out-funktionen (2).
   lifesize_en_popout_3b.png

  Lämna mötesrummet

  • Lämna Lifesize-rummet på Leave (Lämna) nere till höger. Konferensen fortsätter för de andra deltagarna.
   lifesize_leave.png

   

  Instruktioner till organisatören

   

  OBS: Föreläsar- och moderatorrättigheter finns enbart tillgängliga om du önskat dem då du beställt det virtuella Lifesize-rummet.

  Föreläsare eller moderator i ett Lifesize-rum.

  Föreläsare (Lecturer) lämpar sig för situationer där det är i huvudsak är en talare och många åhörare, som under föreläsningar eller infotillfällen. För att undvika att den virtuella föreläsningen blir stökig ser åhörarna enbart föreläsarens videobild, medan föreläsaren ser alla åhörare. Alla deltagare kan ändå höra varandra.

  Ifall du behöver en moderator i ett mötesrum kan du be om egenskapen då du beställer ett Lifesize-mötesrum. Moderatorn (Moderator) har befogenhet att stänga av apparatur (kamera och mikrofon) övriga deltagare slagit på och avlägsna deltagare ur mötet. Då du beställt föreläsar- eller moderatoregenskaper till ditt mötesrum förses du med huvudanvändarrättigheter till Lifesize-tjänsten (ifall du från tidigare inte har sådana). Egenskaperna kan kombineras.

  Bjud in deltagare

  • Du får fram det virtuella rummets adress genom att klicka på infoknappen upp till höger. Under Meeting link (Möteslänk) ser du länken och du kan kopiera den genom att trycka på Copy link (Kopiera länk). Klistra sedan in den till exempel i en kalenderinbjudan eller i ett e-postmeddelande.
   lifesize_info_osoite.png

   

  Slå av deltagares mikrofoner

  • Som moderator kan du tysta deltagares mikrofoner.
  • Klicka på mikrofonsymbolen bredvid deltagarens namn i deltagarlistan och välj Mute microphone (Stäng av mikrofonen).
   moderaattori_mute.png

   

  • För att slå på den igen, välj Unmute microphone (Slå på mikrofonen).
   moderaattori_unmute.png

   

  • Moderatorn kan också trycka på Mute all (Stäng av ljudet för alla) för att tysta alla deltagare på en gång. Deltagare kan inte slå på sin egen mikrofon i samtalet om moderatorn stängt av den.
   moderaattori_mute_all.png

   

  • Moderatorn kan på samma sätt slå på alla deltagares mikrofoner på en gång, förutom de som deltagaren själv tystat. Det görs genom att välja Unmute all (Slå på ljudet för alla).
   moderaattori_unmute_all.png

   

  • Deltagarna får ett meddelande på skärmen om vad moderatorn gjort med deras utrustning.
   lifesize_mykistetty.png

   

  Avlägsna deltagare

  • Som moderator kan du avlägsna deltagare ur ett mötesrum. Trycka då på symbolen av en lur till höger om personens namn i deltagarlistan.
   lifesize_poista_osallistuja.png

   

  Spela in ett möte

  • För att spela in behöver du var inloggad som huvudanvändare. Därför är det viktigt att du kryssar i inspelning i samband med att du beställer det virtuella Lifesize-rummet.
  • Tryck Start recording (Starta inspelning) i nedre delen av rutan.
  • Du kan lämna mötet utan att inspelningen avbryts så länge någon är inne i Lifesize-rummet.
   lifesize_tallennus.png

   

  Stäng av inspelning

  • Tryck Stop recording (Avbryt inspelning).
   lifesize_stop_recording.png

  Hantera dina inspelningar

  • Då mötet är över hamnar du i Home-läget i Lifesize (1). Nere till höger hittar du knappen View recordings (Se inspelningar) (2).
   lifesize_view_recordings_3.png

   

  • Tryck på View recordings (Se inspelningar) för att komma till vyn över dina inspelningar.
   lifesize_view_recordings_4.png

   

  • Genom att klicka på en inspelning öppnar du den (1) och får möjlighet att dela den med andra, döpa om den, ladda ner den, markera den för att titta senare eller radera den (2).
   lifesize_view_recordings_5b.png

   

  Avsluta ett möte

  • Du kan lämna ett Lifesize-möte nere till höger på Leave (Lämna).
   lifesize_leave.png
  •  Om du är inloggad som huvudanvändare i ett möte du själv skapat, tillfrågas du om du vill avsluta mötet för alla deltagare. Det gör du genom att trycka på End Meeting (Avsluta mötet). Mötesrummet blir kvar men alla deltagare avlägsnas från det.
   lifesize_leave_omistaja.png

  Strömning

  • För att strömma ett Lifesize-möte kryssar du i direktströmning i samband med att du beställer rummet via blanketten.
  • Det virtuella Lifesize-rummet fungerar som vanligt men rummets ägare eller dess administrator kan sätta igång strömning från en webbsida som tilldelas beställaren.
   • Rummets innehåll kommer inte att strömmas automatiskt.
  • Medan strömning pågår spelas allt i Lifesize-rummet in.
  • Följarna ser via samma sida som strömningen slås på. Länken går inte att hitta, beställaren förser alla med den. Eventuell PIN-kod behöver inte vara samma som till själva Lifesize-mötesrummet.
  • Följarna kan lämna kommentarer på strömningssidan om beställaren inte valt att stänga av den funktionen. Det är också möjligt att enbart tillåta kommentarer som godkänts av mötets ägare eller moderator.
  • Strömningen visas med 20-30 sekunders fördröjning.
  • Högst 150 följare kan vara anslutna till strömningen. De kan följa mötesrummet och kommentera, men de deltar inte i mötet. Utöver det kan det vara 50 deltagare i själva mötesrummet.
  • Anslut genom att skriva ditt namn.
   lifesize_en_suoratoisto_1.png
  • Uppdatera sidan eller anslut igen senare ifall strömningen inte börjat.
   lifesize_en_suoratoisto_2.png

   

  • Strömningssidan ser lika ut alla, förutom att knappen Enable stream (Aktivera streaming) finns på ägarens/administratorns sida.
   lifesize_en_suoratoisto_3b.png

   

  • Då strömning pågår ser sidan ut såhär.
   lifesize_en_suoratoisto_4.png

   

  Information

  Vid frågor gällande Lifesize-möten, kontakta atk-videoneuvottelu@helsinki.fi

  Lifesize supportsida