Internettjänster som erbjuds av universitetet

Universitetet tillhandahåller ett flertal tjänster som används med webbläsaren. Här följer instruktioner för de vanligaste av dessa. Observera att alla tjänster inte fungerar perfekt med alla operativsystem och webbläsare.

Tabs

Detaljerad hjälp

En ny egenskap i Internet Explorer 11 är möjligheten att använda webbläsaren i ett s.k. Enterprise Mode, vilket gör det möjligt att använda gamla webbapplikationer.

Program

 

Jabber

Jabber är universitetets snabbmeddelandenät med vilket du kan ansluta dig till gruppdiskussioner eller skicka privatmeddelanden till andra användare. Du kan också själv skapa nya diskussionsrum. Anslutningen till Jabber sker via ett separat klientprogram.

 

SAP HR

Personalsystemet SAP HR används av alla medarbetare vid universitetet bland annat till semesteransökningar och frånvaroanmälningar.

Användning av SAP HR med Internet Explorer 11 kräver att Enterprise Mode-läget används.

Öppnas inte popup-fönstren? Se anvisningarna under SAP ekonomi.

 

SAP ekonomi

Ekonomihanteringssystemet SAP är ett verktyg för hantering, kontering och godkännande av fakturor. På universitetets intranät finns tjänsten på adressen www.helsinki.fi/sap.

Utanför universitetsnätet kan SAP användas antingen via VPN-portalen eller genom att installera HY-VPN på sin dator.

 

Fjärrsupporttjänsten Bomgar

 

HERO

 

En virtuell arbetsstation och VMware

Med klientprogrammet VMware kan du ansluta dig till universitetets virtuella servermiljö (VDI) för att bl.a. använda Oodi. 

 

FileSender

Ett nätbaserat verktyg för överföring av stora filer

En lista med övriga nättjänster finns i avsnittet Studier och databaser under självbetjäning.