Www-hemsideregister som nätverksdisk (Cubbli)

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nätverk. Du kan även använda VPN-portalen, men den lämpar sig bättre för överföring av enskilda filer. Det är lättare att redigera om ditt hemsideregister är en nätverksdisk.

Söker du instruktioner för att ansluta hemkatalogen (P-stationen)? Här hittar du instruktioner för olika operativsystem.

 

Tabs

Detaljerad hjälp

Anslut hemsideregistret till din egen dator på följande sätt:

 • Öppna Menu > Computer.
  cubbli_wwwkoti_1.png

 

 

 • Öppna File > Connect to Server.
  cubbli_wwwkoti_2.png
 • Fyll i fälten:
 • Server: ad.helsinki.fi
 • Type: Windows share
 • Share: /web/k/, där k är första bokstaven i ditt användarnamn Till exempel share för användarnamnet rkeskiva är /web/r/
 • Folder: det egna användarnamnet, till exempel rkeskiva
 • Domain name: ATKK
 • Username: det egna användarnamnet
 • Password: det egna lösenordet
  • Om du vill kan du kryssa för rutan Add bookmark och skriva bokmärket under Bookmark name.
 • Klicka på Connect.
  cubbli_wwwkoti_3.png

 

 • Ditt hemsideregister öppnas. Om du skapade ett bokmärke, visas det i balken till vänster.
  cubbli_wwwkoti-4.png