Www-hemsideregister som nätverksdisk (Cubbli)

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nätverk..

 

Missing content item.

Anslut hemsideregistret till din egen dator på följande sätt:

 • Öppna Menu > Computer.

 

 

 • Öppna File > Connect to Server.
 • Fyll i fälten:
 • Server: ad.helsinki.fi
 • Type: Windows share
 • Share: /web/k/, där k är första bokstaven i ditt användarnamn Till exempel share för användarnamnet rkeskiva är /web/r/
 • Folder: det egna användarnamnet, till exempel rkeskiva
 • Domain name: ATKK
 • Username: det egna användarnamnet
 • Password: det egna lösenordet
  • Om du vill kan du kryssa för rutan Add bookmark och skriva bokmärket under Bookmark name.
 • Klicka på Connect.

 

 • Ditt hemsideregister öppnas. Om du skapade ett bokmärke, visas det i balken till vänster.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp