Www-hemsideregister som nätverksdisk (Cubbli)

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nätverk..

 

Anslut hemsideregistret till din egen dator på följande sätt:

 • Öppna Menu > Computer.

 

 

 • Öppna File > Connect to Server.
 • Fyll i fälten:
 • Server: ad.helsinki.fi
 • Type: Windows share
 • Share: /web/k/, där k är första bokstaven i ditt användarnamn Till exempel share för användarnamnet rkeskiva är /web/r/
 • Folder: det egna användarnamnet, till exempel rkeskiva
 • Domain name: ATKK
 • Username: det egna användarnamnet
 • Password: det egna lösenordet
  • Om du vill kan du kryssa för rutan Add bookmark och skriva bokmärket under Bookmark name.
 • Klicka på Connect.

 

 • Ditt hemsideregister öppnas. Om du skapade ett bokmärke, visas det i balken till vänster.

 

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp