Www-hemsideregister som nätverksdisk (Cubbli)

Om du vill göra detta på din hemdator ska du först skapa en fjärranslutning till universitetets nätverk..

 

  Anslut hemsideregistret till din egen dator på följande sätt:

  • Öppna Menu > Computer.

   

   

  • Öppna File > Connect to Server.
  • Fyll i fälten:
  • Server: ad.helsinki.fi
  • Type: Windows share
  • Share: /web/k/, där k är första bokstaven i ditt användarnamn Till exempel share för användarnamnet rkeskiva är /web/r/
  • Folder: det egna användarnamnet, till exempel rkeskiva
  • Domain name: ATKK
  • Username: det egna användarnamnet
  • Password: det egna lösenordet
   • Om du vill kan du kryssa för rutan Add bookmark och skriva bokmärket under Bookmark name.
  • Klicka på Connect.

   

  • Ditt hemsideregister öppnas. Om du skapade ett bokmärke, visas det i balken till vänster.

   

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp