Arkivering av filer

Tabs

Detaljerad hjälp

En del av filerna som sparas i grupp- och hemkataloger arkiveras om de inte har använts aktivt. Alla arkiverade filer är belägna inom samma server. Med hjälp av arkivering uppnås kostnadsbesparingar och stigande datamängder blir lättare att hantera.

Arkiverade filer fungerar och beter sig exakt som normala filer. Då en fil arkiveras, syns en symbol i filens ikon (Windows 7):

 

Då du modifierar en arkiverad fil flyttas den bort från arkivet, vilket leder till att symbolen försvinner.