Ibruktagning av krypterande USB-minne

Det här gäller bara Kingston Data Traveller 5000 USB-minne.

Innan användning måste USB-minnet formateras och lösenordet för dekryptering av minnet fastställas.

  • Koppla USB-minnet till datorn. Om krypteringsprogrammet inte startar automatiskt (autorun), öppna då My Computer > masslagringsstation DT5000.
  • Dubbelklicka på DT5000_Launcher i fönstret som öppnas.

Då krypteringsprogrammet startar första gången formaterar det USB-minnet automatiskt.

  • Välj språk för krypteringsprogrammet och klicka på Next.
  • Läs och godkänn licensavtalet och klicka på Next.
  • Fastställ ett lösenord eller lösenordsmening och klicka på Next.
  • Fyll i USB-minnets offentliga informationsfält som du vill och klicka på Finish.

Obs! Krypteringsprogrammet kräver ett lösenord med minst 6 tecken som innehåller både versaler och gemener, samt siffror. Krypteringens säkerhet beror långt på hur komplicerat lösenordet/lösenordsmeningen är. Det rekommenderas att lösenordet är minst 10 tecken långt, och om USB-minnet innehåller känsligt material, bör lösenordet vara minst 15 tecken långt.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp