Koppla en gruppkatalog till din egen dator (Windows 7)

Tabs

Detaljerad hjälp

Du kan koppla nätverksskivan till sin egen dator, om du har rättigheter till den. Märk att om du bara har läsrättigheter, kan du inte ändra i filerna.

OBS! Försäkra dig om att du är i Helsingfors universitets nät, eller att du ahr en en VPN-anslutning innan du fortsätter.

Nätverksskivan kopplar du på följande sätt:

 • Öppna Computer.

 • Välj Map network drive.

 • Skriv in följande adress i textfältet (omvänt snedstreck får du genom att trycka ALT GR och +):

  \\ad.helsinki.fi\group\h###

  där h### står för din resultatenhet (i exemplet h027). Här hittar du en lista över resultatenheter (Flamma).

 • Vid Drive kan du välja vilken bokstav som helst.

 • Klicka Klicka Finish
 • Skriv in ditt användarnamn och lösenord i rutan som öppnas. Formatet är atkk\användarnamn.

 • Om allt har gått rätt, kommer nätverksskivan att öppnas. Du hittar den också under Computer. Alla den mappar som du har rättigheter till, syns som mappar.