Att ta i bruk och använda HUPnet-nätet

Tabs

Detaljerad hjälp

HUPnet

Anslutning till nätet

Inloggning

  • Öppna WWW-läsaren
  • Om läsaren inte hittar WWW-sidan, gå vidare till läsarens startsida
  • Webbläsaren omdirigeras till HUPnet-nätets inloggningssida
  • Skriv in mikronätets (AD) användarnamn och lösenord
  • Om inloggning lyckas meddelar läsaren om att kontakten har skapats 

Om webbläsaren inte automatiskt omdirigerar dig till inloggningssidan för HUPnet, prova på adressen https://login.hupnet.helsinki.fi/.

Kontakten är på så länge som datorn är kopplad till HUPnet-nätet.
HUPnet kräver inte skild inloggning vid användning av HY-VPN-kontakten. Se skilda instruktioner.

Begränsningar i trafiken

HUPnet-nätet förmedlar enbart IP-protokoll och således fungerar mer sällsynta anslutningsprotokoll inte. Alla kontakter ligger under en webbadress och därför kan man inte ansluta till de maskiner som ligger i HUPnet-nätet från utsidan. Detta kan orsaka störningar i en del specialanslutningar, som till exempel användningen av videokonferenser och MS messenger-programmet. Användningen av Bland annat FTP- och Netmeetingprogrammen fungerar normalt. Oskyddade anslutningar (bl.a. telnet, POP) är förbjudna på universitetets nät.