iPad och iPhone

Med iOS-enheter, dvs. iPad, iPhone och också iPod touch kan man använda universitetets e-post, eduroam-nät, VPN-fjärråtkomst och nätverksenheter.

Tabs

Detaljerad hjälp

Helsingfors universitets e-postinställningar

Trådlösa förbindelser vid universitetet
Surfa tryggt med iPad eller iPhone i eduroam-nätet.

VPN-förbindelser utanför universitetet
Utnyttja tjänster som är begränsade till universitetets nät, såsom bibliotekens databaser hemma eller utomlands.

Datasäkerhet
Skydda din iPad eller iPhone effektivt.

Mera information från Apple-supporten