SAP: Popup-fönster öppnas inte (Internet Explorer)

SAP-systemet använder sig av popup-fönster. Servern behöver informeras om att det är tillåtet för servrarna på zonen Local intranet att öppna popup-fönster. Först måste servrarna i SAP-systemet definieras att tillhöra denna zon (se. instruktion).

 

Gör så här för att tillåta popup-fönster:

  • Välj Internet Options i menyn Tools.

  • Välj Local Intranet på fliken Security.
  • Klicka på knappen Custom level.

  • Sök efter Use Pop-up Blocker i gruppen Miscellaneous.
  • Välj alternativet Disable.
  • Klicka på OK.

  • Frågan Are you sure you want to change the settings for this zone? besvarar du genom att klicka på Yes.

  • Klicka på OK.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp