Suomi.fi-identifikation

I december 2017 övergår vi till att använda Suomi.fi-tjänsten i stället för den tidigare Vetuma-identifikationen vid aktivering av användarnamn och återställning av lösenord.
Bytet av identifikationstjänst orsakar inga stora ändringar för användaren. Utseendet på den sida som används före och efter identifikation via banken eller mobilen anpassas till Suomi.fi-tjänsten.
Enheter som inte övergår till Suomi.fi-identifikation:

  • Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM)
  • Alumnernas e-post
  • Forskningsdatabasen TUHAT