VPN-portalen: Använda mappar

Tabs

Detaljerad hjälp

Logga in till VPN-portalen via adressen https://www.vpn.helsinki.fi

Skapa mapp

 • Öppna önskad nätverksenhet genom att klicka på dess namn.

 • Öppna sedan den katalog som du vill skapa mappen i.
 • Klicka på New Folder i den högra kanten.


   

 • Namnge mappen och klicka på Create Folder.

 • Nu har din mapp skapats och visas på listan.
   

Ta bort mapp

 • Välj den mapp som ska tas bort genom att kryssa för motsvarande ruta.

 • Klicka sedan på Delete-knappen. (Du kan också ta bort filer på samma sätt).