VPN-portalen: Ladda ner, exportera och ta bort filer

Tabs

Detaljerad hjälp

Logga in på adressen https://www.vpn.helsinki.fi/

Ladda ner filer

  • Öppna önskad nätverksenhet genom att klicka på dess namn.

  • Lokalisera den önskade filen. Du kan röra dig mellan mappar genom att klicka på deras namn. Du kommer bakåt genom att klicka på länkarna i den övre delen.

  • Lokalisera den önskade filen. Du kan röra dig mellan mappar genom att klicka på deras namn. Du kommer bakåt genom att klicka på länkarna i den övre delen.

Exportera filer

  • Om du vill exportera filer till din nätverksdisk, ska du öppna den mapp som du vill att filen ska föras till och klicka på Upload Files.
  • Klicka sedan på Choose File, lokalisera den önskade filen och klicka på Öppna (Open). Du kan ladda flera filer åt gången.

  • Klicka på Upload när du är klar.
     

Ta bort filer

  • Lokalisera filen som ska tas bort och kryssa för motsvarande ruta. Klicka på Delete när du är klar. Du kan välja flera filer åt gången.