När du åker utomslands

IT-centralen rekommenderar att den som åker på en utbytesperiod ser till att användartillstånden fortfarande är i kraft. Användartillstånden hålls också i kraft för de som är i Helsingfors universitets tjänst under sin utlandskommendering. Ifall du glömt ditt lösenord ges det inge via telefon eller e-post, de måste bytas ut genom bankkoder eller elektroniskt personkort.

Tabs

Detaljerad hjälp

Från utlandet kommer du åt dina egna filer och vissa av universitetets nättjänster bekvämast genom VPN-portalen eller alternativt genom att installera ett VPN klientprogram.

Eduroam är ett världsomfattande system för utnyttjande av olika högskolors och universitets trådlösa nätverk. Helsingfors universitet är medlem i nätverket. Genom den här tjänsten kan du använda dig av det trådlösa nätverket också på utländska institutioner som hör till organisationen. I de maskiner som underhålls centraliserat är systemet färdigt konfigurerat.

Du bör kontakta IT-stödet i god tid före din avresa för att säkerställa dig om att du har alla applikationer som behövs och att din maskin i övrigt är i skick. Det går också att förhandla om administrations rättigheter ifall du exempelvis behöver installera applikationer under din resa. Du får stöd via Helpdesk.

Du kommer väl också ihåg att ta med dig alla nödvändiga sladdar och tillbehör.