Då du börjar ditt arbetsförhållande

Det är grundläggande att du, då du börjar ditt arbetsförhållande, har behörighet och användarrättigheter till de system du behöver. Dessa sköts huvudsakligen Universitetsservice. Kontaktpersonerna sköter huvudsakligen om behörigheter, beställningar och kvotförfrågningar och är således inte IT-stödpersoner. Det lönar sig också att ta reda på om du är i ett direkt arbetsförhållande eller har en ställning som gästande forskare. Denna information handhas av enhetens personalansvariga. I specialfall kan vissa saker fungera annorlunda än i ett normalt arbetsförhållande, t.ex. distribution av programvara.

  Beställningen av din arbetsdator sköts av din blivande förman (via Universitetsservice). Det finns skäl att se till att datorn beställs tillräckligt tidigt. Rekommendationen är en månad i förtid. Om anställd behöver du inte själv ta hand om dessa saker, utan de sköts om av din mottagande enhet. Lista på datormodeller som kan beställas (Flamma).

  De vanligaste programmen installeras automatiskt på din dator. Om du behöver vetenskapliga specialprogram eller speciell kringutrustning måste du möjligtvis kontakta Helpdesk (kontaktuppgifter finns på dessa sidor). Vissa program kan du ladda ner till din dator från Software Center.

  Observera att du inte automatiskt får admin(istrator) rättigheter till din dator. Du kan dock ansöka om sådana med e-blanketten.

  Det är en bra tumregel att alltid använda sig av Helpdesks instruktioner och guider, eller kontakta telefon- eller e-posttjänsten, om du har problem med din arbetsstation.

  Du kan ladda vissa för universitetet licenserade program till din personliga hemdator via programdistributionen. (Programdistributionens bruksanvisningar)

  Ge respons

  Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

  Hur skulle du förbättra denna instruktion?
  Tillbaka upp