Distansanvänding av universitetetets tjänster

Ibland kan du behöva använda universitetets interna databaser, register eller särskilda nättjänster utanför universitetet (till exempel Nelli-biblioteksdatabasen, din hemkatalog eller SAP). Då måste du etablera kontakt med universitetets nät. För kontakten behövs en krypterad förbindelse, en så kallad VPN-förbindelse. Universitetet erbjuder många olika alternativ för att skapa kontakt.

Tabs

Snabbinstruktion

Det lättaste sättet att ta del av vissa begränsade tjänster är VPN-portalen, en applikation som används med hjälp av webbläsaren.

För ett mångsidigare bruk rekommenderar vi att du installerar ett riktigt VPN-klientprogram. Installationsanvisningar för olika operativsystem.

VPN-klientprogrammet möjliggör med mera att din hemkatalog syns som näthårdskiva på din dator.

På personalens maskiner finns VPN-klienten Pulse Secure färdigt installerad.