Distansanvändning av universitetets tjänster

Ibland kan du behöva använda universitetets interna databaser, register eller särskilda nättjänster utanför universitetet (till exempel din hemkatalog eller SAP). Då måste du etablera kontakt med universitetets nät. För kontakten behövs en krypterad förbindelse, en så kallad VPN-förbindelse. Universitetet erbjuder många olika alternativ för att skapa kontakt.

För ett mångsidigare bruk rekommenderar vi att du installerar ett riktigt VPN-klientprogram. Installationsanvisningar för olika operativsystem.

VPN-klientprogrammet möjliggör med mera att din hemkatalog syns som näthårdskiva på din dator.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp