Guider

När du använder universitetets informationstekniska miljö kan du ofta stöta på olika problemsituationer som du behöver hjälp med att lösa. På den här sidan finns samlat guider som ska hjälpa dig att lösa de vanligaste problemsituationerna. Bekanta dig med dessa råd innan du kontaktar Helpdesk! Genom att klicka på länkar hittar du mer information och råd.

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp