Internet Explorer 11 - Enterprise Mode

En egenskap i Internet Explorer 11 är möjligheten att använda webbläsaren i ett s.k. Enterprise Mode, vilket gör det möjligt att använda gamla webbapplikationer. Exempel på sådana program vid universitetet som kräver kompatibilitetsläge är till exempel SAP ekonomi, SAP HR (även vid användning via VPN-portalen) samt utrustningsregistret, hanteringsverktyget för gruppkataloger och Altiris SD.

Om en applikation som tidigare fungerat i Internet Explorer inte fungerar i Internet Explorer 11 eller fungerar felaktigt, kan du använda den i Enterprise Mode.

Tabs

Detaljerad hjälp

Gör så här för att aktivera läget:

  • Öppna Internet Explorer 11.
  • Klicka på ALT. En verktygsrad kommer upp i webbläsarens övre kant.
  • Öppna Tools och välj Enterprise Mode.

När Enterprise Mode är påslagen, visas följande ikon i början av adressraden i Internet Explorer:

Om du vill stänga av Enterprise Mode, måste du befinna dig på exakt samma sida som du var på när du aktiverade det: T.ex. www.sida.fi och www.sida.fi/framsida är olika sidor, även om innehållet skulle vara samma.

Mer information på Microsofts webbplats