Fjärranvändning av hemkatalog (z-skiva) - Windows

Denna instruktion är avsedd för hemdatorer. För datorer som administreras centraliserat av universitetet finns en särskild instruktion här.

Det är möjligt att skapa en fjärranslutning från din hemdator till din hemkatalog. Du kan hantera filerna och mapparna i katalogen precis som vanligt. Alla ändringar som du gör via fjärranslutningen sparas. Du kan också ansluta till grupplagringsutrymmet med dessa instruktioner.

Hemkatalogen kan även nås via VPN-portalen. Se närmare instruktioner.

Tabs

Detaljerad hjälp

Windows 10

Säkerställ att det har bildats en krypterad distansanslutning (VPN-anslutning) från din hemdator till Helsingfors universitets nät innan du fortsätter.

openvpn-yhteys.png

Öppna en direkt förbindelse till din hemkatalog (dvs. nätverksdisken Z där alla dina filer finns) så här:

Använd snabbkommandot Windows + E  på ditt tangentbord för att öppna mappen File Explorer. Klicka på ikonen This PC  (se bilden nedanför) i katalogstrukturen i vänstra kanten i fönstret.

quick-access.png

 

Klicka på och öppna mellanfliken Computer i övre kanten av fönstret This PC. Klicka Map network drive.

map-network1.png

 

Fönstret Map Network Drive öppnas. Fyll i så här (ta modell av bilden här nedan): 

 1. Välj en ledig bokstav i menyn under Drive, t.ex. Z:.
 2. Fyll i Folder \\home#.ad.helsinki.fi\a\användarnamn
  där du anger värdet för home# utgående från den första bokstaven i ditt användarnamn enligt tabellen nedan, a avser den första bokstaven i ditt användarnamn och användarnamn avser ditt användarnamn.
   
  användarnamnets begynnelsebokstav home#
  a home0
  b c d e home1
  f g h home2
  i j home3
  k l home4
  m home5
  n o p home6
  q r s home7
  t u v home8
  w x y z home9

  Raimo Keski-Vääntös användarnamn till exempel är rkeskiva. Hemkatalogen har då adressen \\home7.ad.helsinki.fi\r\rkeskiva

 3. Se till att rutorna  Reconnect at sign-in och Connect using different creditentials är markerade. Klicka slutligen på  Finish.
  map-network2.png

Skriv ditt användarnamn i formen ATKK\användarnamn (obs. bakvänt snedstreck (ALT GR och +)). Och ange ditt lösenord. Om du väljer Kom ihåg mina inloggningsuppgifter (Remember my credentials) behöver du inte ange dem i fortsättningen.

login.png

Ny öppnas din hemkatalog i ett nytt fönster och ikonen för nätverkshårddisken syns i fönstret This PC.

Valmis