Ändringar i Adobes licenser

Uppdaterad: 
19.7.2019 - 13:15

Till följd av Adobes licensändring måste Helsingfors universitets Adobe-licenser uppdateras och tas bort. Den största förändringen gäller Adobe-licenserna för datorer med Windows 7. Processen med att ta bort dem inleds vecka 30. På IT-centret inledde vi ändringsarbetet den 17.7 och övergångsperioden kommer att omfatta en kalendermånad. 

Läs mer om ändringarna som uppdateringen orsakar på Flammas webbplats.