Driftsavbrott på grund av Windows 10-versionsuppdatering

15.12.2017 - 09.00
Uppdaterad

IT-centret uppdaterar operativsystemet Windows 10 till en nyare version (Feature Update) på universitetets datorer. Uppdateringen gäller de datorer med operativsystemet Windows 10 som IT-centret underhåller centraliserat.

IT-centret provar på ett nytt sätt att distribuera uppdateringen till datorerna. Utdelningen sker i faser. Nu inleds andra fasen av uppdateringen, då uppdateringar görs på fler datorer.

Software Center meddelar när uppdateringen finns på din dator och är färdig att installeras. Du kan själv bestämma när din dator installerar uppdateringen. I uppdateringsmeddelandet anges ett datum före vilket du ska installera uppdateringen vid en tidpunkt som lämpar sig för dig. Om du inte har installerat uppdateringen före den utsatta tiden, installeras den automatiskt när du startar din dator nästa gång.

Att installera uppdateringspaketet tar 1–1,5 timmar. Under installationen kan du inte använda datorn. Spara dina oavslutade arbeten och stäng alla program innan du startar installationen. Uppdateringen är klar när datorn startar om och inloggningsfönstret öppnas.

Se detaljerade instruktioner på webbplatsen Helpdesk.

Uppdateringen förbättrar kompatibiliteten mellan olika applikationer, den allmänna funktionssäkerheten samt batterianvändningen. Uppdateringen medför inga stora förändringar för användaren.

Vi tar gärna emot feedback på hur uppdateringen gick. Fyll i responsblanketten och hjälp oss att förbättra vår service!

Tillbaka upp