HU:s nät uppdateras

Uppdaterad: 
25.8.2017 - 11:45

Centret för informationsteknik förnyar under hösten ramutrustningen för universitets datatrafiknät. Tack vare uppdateringen kan vi erbjuda användarna vid universitetet ännu snabbare och driftsäkrare nätförbindelser än tidigare.

Uppdateringarna görs stegvis och de orsakar korta lokala avbrott i nätets funktion, det vill säga att bl.a. arbetsstationernas nätförbindelser bryts.  Vi strävar efter att utföra ändringarna vid sådana tidpunkter att den störning som orsakas användarna är så liten som möjligt.

Arbetet framskrider campusvis enligt följande tidtabell:

   *   Centrum 28.8–15.9
   *   Gumtäkt och distanspunkterna 18.9–6.10
   *   Vik 9–29.10

Uppdateringarna i Mejlans har huvudsakligen utförts tidigare.

Vi skickar även separata avbrottsmeddelanden om ändringarna, där vi meddelar en mer detaljerad tidtabell. Du kan följa avbrottsmeddelandena på till exempel Helpdesks hjälpsidor.

Följ oss på Twitter @IT_HelsinkiUni