Landningssida

Office 365

Ibruktagande av postsystemet Office 365

Nya studerande och personal får Office 365 -servicepaketet automatiskt. 

Bruksanvisningar

Universitetets Office 365-posttjänst har två separata system: lokal e-post och e-post i molnet. Alla vid universitetet använder molntjänsten som standard. Vissa arbetsuppgifter kan förhindra användningen av e-posttjänsten i molnet. I dessa specialfall har användaren sin e-post på den lokala servern. Be din chef om mer information.

Lokal e-post vs molntjänst – i vilken finns min post?

Logga in (molntjänst): www.helsinki.fi/office365

Logga in (lokal e-post): office365.helsinki.fi

Att lagra och ta bort meddelanden

Tilläggsanvisningar för användare av lokal e-post

Helpdesks instruktioner har skrivits för användare av molntjänsten. De flesta användningsinstruktionerna gäller dock för bägge system. Det finns dock skillnader mellan systemen vad gäller inställningar i e-postprogram och mobila enheter.

Samlade instruktioner för användare av den lokala e-posttjänsten.

Bakgrund

Helsingfors universitet användar e-post- och kalendersystemet i Microsoft Office 365 för e-post. Systemet omfattar även andra program som stöder samverkan. 

I praktiken betyder detta att posten till adressen Förnamn.Efternamn@helsinki.fi styrs till det Office 365-systemet. Vi rekommenderar att man läser sin e-post i programmet Outlook eller med Outlook Web App i webbläsaren.