Services

Efecte ITSM

System för hantering av tjänster

Office 365

Microsoft Office 365 är en molntjänst som erbjuder kontor - och kommunikationsmedel för det dagliga arbetet och i studierna oavsett tid, plats eller enhet.

Samarbetsverktyg

Nättjänster för att skapa och publicera gemensamt innehåll för studerande och anställda vid universitetets och intressentgruppernas samarbete.