Tjänster

IT-centret vid Helsingfors universitet erbjuder studerande, forskare, lärare och annan personal heltäckande och moderna IT-tjänster för de vanligaste behoven.

Centraliserad användarautentisering

Ett gemensamt identifieringssystem för universitetets onlinetjänster och informationssystem, som möjliggör användning av flera tjänster med en enda inloggning. Det omfattar även administration av åtkomsträttigheter till systemen.

Efecte ITSM

System för hantering av tjänster

Formulär för konfidentiella enkäter

Datasäker webbläsarbaserad tjänst för byggande av enkäter och insamling av data från dem.

Helpdesk

Stöd för universitetets gemensamma it-tjänster. It-stödet betjänar dig per telefon, e-post och chat.

Kundtjänstens verktyg

Standardiserade verktyg och processer som erbjuds för kundservice vid universitetet

Lagring och säkerhetskopiering av forskningsdata

Lagring av forskningsrelaterade data i universitetets och samarbetspartners system samt säkerhetskopiering.

Laptoputlåningen

En tjänst för utlåning av bärbara datorer till studerande och personal.

Microsoft 365

Microsoft 365 Apps är en molntjänst som erbjuder kontor - och kommunikationsmedel för det dagliga arbetet och i studierna oavsett tid, plats eller enhet.

Samarbetsverktyg

Nättjänster för att skapa och publicera gemensamt innehåll för studerande och anställda vid universitetets och intressentgruppernas samarbete.

Stöd för tillgänglighet i datasystem

Tjänsten hjälper de personer som ansvarar för universitetets datasystem att bedöma om deras tjänst uppfyller tillgänglighetskraven.

Vetenskapliga beräkningstjänster (HPC)

Tjänsten omfattar användning av universitetets egna vetenskapliga beräkningskluster och lagringsmiljö samt stöd till vetenskapliga programvaror relaterade till beräkning.