Tjänster

IT-centret vid Helsingfors universitet erbjuder studerande, forskare, lärare och annan personal heltäckande och moderna IT-tjänster för de vanligaste behoven.

Efecte ITSM

System för hantering av tjänster

Samarbetsverktyg

Nättjänster för att skapa och publicera gemensamt innehåll för studerande och anställda vid universitetets och intressentgruppernas samarbete.