Samarbetsverktyg

Tjänster
378558340
Tjänstestatus
4 - I bruk
Service är avsedd för
Personal
Studenter
Kort beskrivning

Nättjänster för att skapa och publicera gemensamt innehåll för studerande och anställda vid universitetets och intressentgruppernas samarbete.

Service beskrivning

Tjänsterna är plattformar för att skapa och publicera innehåll samt för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet och externa organisationer.

- Flammas arbetsgruppområden är en skyddad tjänst som universitetet själv administrerar.
- Teams integreras sömlöst med Office365 och passar både för universitetet interna användning och för samarbete med externa intressentgrupper.
- Wikiområdena är för användning som förutsätter öppen publikation eller för samarbetssituationer där en lättare identifikation av användaren räcker.
- Miro är ett mångsidigt whiteboardverktyg som kan användas både för distansfacilitering och som en virtuell whiteboard för grupparbete.
- Eduuni är avsett för samarbete över organisationsgränserna även med organisationer utanför högskolenätverket.
- Viva Engage (ex-Yammer) är ett internt forum för informationsdelning och diskussion för de studerande och anställda vid universitetet.

Flammas arbetsgruppområden erbjuder ett redskap för gemensamt skrivande och textredigering. På sidan kan man även bifoga filer, diagram och kommentarer. Innehållen är områden separata från varandra vars användarrättigheter områdets administratör kan fastställa. Exempel på användningssätt är egna arbetsrum för projekten och teamen. Innehållen kan inte publiceras öppet och användningen av tjänsten kräver alltid inloggning med Helsingfors universitets eller någon annan högskolas (Haka, Edugain) användarnamn.

Microsoft Teams är ett mångsidigt och redigerbart grupparbetsverktyg i molnet som passar både för universitetet interna användning och för samarbete med externa intressentgrupper. Redskapet passar inte för att behandla sekretessbelagd information (se punkten Ansvar).

Genom molntjänsten Teams kan man skicka privata snabbmeddelanden, ringa videosamtal och skapa permanenta diskussionsforum för olika grupper.

Wikierna är webbsidor där du kan skapa och publicera eget innehåll. Den fungerar också som plattform för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet, gäster och externa organisationer. Wikierna kan vara öppet publicerade webbplatser eller innehålla öppet publicerade delar. Wikierna erbjuder ett redskap för gemensamt skrivande och textredigering. På wikisidorna kan man även bifoga filer, diagram och kommentarer. Innehållen är enskilda wikiområden vars användarrättigheter områdets administratör kan fastställa på önskat sätt. Exempel på användningssätt är egna arbetsrum för projekten och arbetsgrupperna samt kursernas grupparbeten. Helsingfors universitets offentliga wikitjänst baserar sig på programvaran och Flammas arbetsgruppområden baserar sig på Confluence. Gäster kan själva registrera sig för tjänsten. Då bör man tänka på att användarnas identitet inte har styrkts.

Miro har etablerat sig som ett rekommenderat digitalt whiteboard verktyg på universitetet. Universitetets företagslicens tillåter en användare att praktiskt taget ha ett obegränsat antal styrelser och deltagare. Det finns hundratals färdiga och gratis mallar (på engelska) för olika ändamål.

Eduuni är en tjänstemiljö för elektroniskt arbete och nätverksbildande med hjälp av vilken det är möjligt att säkert arbeta över organisationsgränserna även då det finns deltagare utanför högskolegemenskapen, eftersom användarnamnen från bl.a. Googles och Microsofts konsumentmolntjänster kan användas i tjänsten. Eduuni består av Microsoft SharePoint-arbetsrummen där användarna själva fastställer arbetsgrupperna som tillsammans kan redigera och dela dokument och annat material. För att registrera sig i Eduuni måste man skapa ett eget Eduuni-ID. Vid registreringen av Eduuni-ID används den egna arbetsmailadressen, men det går att välja inloggningssätt själv. Inloggningen lyckas med organisationens egna användarnamn om organisationen är medlem i Haka- eller Virtu-förtroendenätverken. I tjänsten kan dessutom Googles eller Microsofts användarnamn användas. Eduuni-tjänsten produceras av CSC, IT-centret för vetenskap. Mer information https://en.eduuni.fi/.

Viva Engage är ett gemensamt forum för universitetets studerande och personal. Det är ämnat för grupparbete, delning av information och till exempel informella diskussioner om aktuella universitetsärenden.

Hur tjänsten tas i bruk

- Flammas arbetsgrupper tas självständigt i bruk på adressen workgroups.helsinki.fi
- Instruktioner för ibruktagandet av Teams finns på Helpdesks webbplats.
- Wikiområdena tas i bruk självständigt på adressen http://wiki.helsinki.fi.
- Instruktioner för användning av Miro finns på Helpdesks webbplats https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/20061
- Eduuni-arbetsområdet kan beställas på serviceadressen eduuni@helsinki.fi.
- Instruktioner för ibruktagandet av Viva Engage finns på Helpdesks webbplats.

Ansvar

Användaren ska följa användarreglerna för universitetets datasystem, som finns på Centret för informationsteknologis offentliga webbsidor och särskilt anvisningarna för Teams-, Miro- och Viva Engage-molntjänsterna, som finns i Flamma på adressen: https://flamma.helsinki.fi/sv/group/turvallisuus/datasakerhetspolicy-och-regler

Ansvaret för wikiernas användare beskrivs i stödmaterialet.

För Eduuni ansvarar CSC - IT-centret för vetenskap för administrationen av servern. Centret för informationsteknologi ansvarar för att skapa beställda arbetsutrymmen.

I alla webbtjänster ansvarar användaren för innehållet i det använda materialet och för beaktandet av användarrättigheterna.

Användarsupport

Användarstöd: https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7000
Helpdesks instruktionssidor finns tillgängliga dygnet runt på finska, svenska och engelska.
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv

Tjänsteleverantör
TIKE
Tjänsteägare
Minna Harjuniemi
Servicechef
Kimmo Tykkälä
Tillbaka upp