Yhteistyövälineet

Palvelukoodi
378558340
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Henkilöstö
Opiskelijat
Lyhyt kuvaus

Verkkopalvelut yhteisten sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen sekä yliopistolaisten ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Palvelun kuvaus

Palvelut ovat yhteistyöalustoja, jotka on tarkoitettu sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen sekä yliopistolaisten ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyöhön.

- Flamman työryhmäalueet on yliopiston omassa ylläpidossa oleva, suojattu palvelu.
-Teams integroituu saumattomasti Office365:een ja soveltuu sekä yliopiston sisäiseen käyttöön että yhteistyöhön ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.
-Wiki-alueet ovat avointa julkaisua edellyttävään käyttöön tai yhteistyöskentelytilanteisiin, joissa kevyempi käyttäjän tunnistaminen riittää.
-Miro on monipuolinen valkotaulutyökalu, jota voi käyttää sekä etäfasilitointiin että virtuaalisena tauluna ryhmätöissä.
- Eduuni on tarkoitettu organisaatiorajat ylittävään yhteistyöhön myös korkeakouluverkoston ulkopuolisten organisaatioiden kanssa.
- Viva Engage (entiseltä nimeltään Yammer) on yliopistolaisten sisäinen foorumi tiedonjakoon ja keskusteluun.

Flamman työryhmäalueet tarjoavat välineen yhteisölliseen kirjoittamiseen ja tekstin muokkaamiseen. Sivuille voi liittää myös tiedostoja, kaavioita ja kommentteja. Sisällöt ovat toisistaan erillisillä alueilla, joiden käyttöoikeuksia alueen ylläpitäjät voivat määrittää. Esimerkkejä käyttötavoista ovat projektien ja tiimien omat työtilat. Sisältöjä ei voi julkaista avoimesti, ja palvelun käyttö vaatii aina kirjautumisen Helsingin yliopiston tai muun korkeakoulun (Haka, Edugain) tunnuksella.

Microsoft Teams on monipuolinen ja muokattava pilvessä sijaitseva ryhmätyöväline, joka soveltuu sekä yliopiston sisäiseen käyttöön että yhteistyöhön ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Väline ei sovellu salassa pidettävän tiedon käsittelyyn (katso kohta Vastuut).

Teams tarjoaa pilvessä niin kahdenkeskiset pikaviestit ja videopuhelut kuin pysyvät keskustelukanavat eri ryhmille.

Wikit ovat verkkosivustoja omien sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen sekä yliopistolaisten, vierailijoiden että ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyöhön. Wikit voivat olla avoimesti julkaistuja sivustoja tai sisältää avoimesti julkaistuja osia. Wikit tarjoavat välineen yhteisölliseen kirjoittamiseen ja tekstin muokkaamiseen. Wikisivuihin voi liittää myös tiedostoja, kaavioita ja kommentteja. Sisällöt ovat yksittäisillä wikialueilla, joiden käyttöoikeuksia alueen ylläpitäjä voi määrittää haluamallaan tavalla. Esimerkkejä käyttötavoista ovat projektien ja työryhmien omat työtilat sekä kurssien ryhmätyöt. Helsingin yliopiston julkinen wikipalvelu perustuu XWiki-ohjelmistoon, ja suojattu Flamma Työryhmät Confluence-ohjelmistoon. Palveluun voivat vierailijat rekisteröityä itse, mutta tällöin on huomioitava se, että näiden käyttäjien identiteettiä ei ole varmistettu.

Miro on yliopistolla vakiintunut suositelluksi valkotaulutyökaluksi. HY:n enterprise-lisenssi sallii yhdelle käyttäjälle käytännössä rajattoman määrän tauluja ja osallistujia. Valmiita ja ilmaisia (englanninkielisiä) mallipohjia löytyy satamäärin erilaisiin tarkoituksiin.

Eduuni on sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, jonka avulla on mahdollista työskennellä turvallisesti yli organisaatiorajojen myös silloin kun osallistujia on korkeakouluyhteisön ulkopuolelta, sillä palvelussa voi käyttää mm. Googlen ja Microsoftin kuluttajapilvipalveluiden tunnuksia. Eduuni koostuu Microsoft SharePoint -työtiloista, joissa käyttäjien itsensä määrittelemät käyttäjäryhmät voivat keskenään työstää ja jakaa dokumentteja ja muuta materiaalia. Eduuniin rekisteröityminen edellyttää oman Eduuni-ID:n luomista. Eduuni-ID:n rekisteröinnissä käytetään omaa työsähköpostiosoitetta, mutta kirjautumistavan voi valita itse. Kirjautuminen onnistuu organisaation omilla tunnuksilla, jos organisaatio on Haka- tai Virtu-luottamusverkoston jäsen. Lisäksi palvelussa voi käyttää Googlen tai Microsoftin tunnuksia. Eduuni-palvelun tuottaa Tieteen tietotekniikan keskus CSC. Lisätietoja https://info.eduuni.fi/.

Viva Engage (ex-Yammer) on yliopistolaisten oma yhteinen foorumi. Se on tarkoitettu työryhmätyöskentelyyn, tiedon jakamiseen ja vaikka vapaamuotoiseen jutusteluun ajankohtaisista yliopistoaiheista.

Palvelun saa käyttöön

- Flamman työryhmät otetaan käyttöön omatoimisesti osoitteessa workgroups.helsinki.fi

- Teamsin käyttöönoton ohjeet löytyvät Helpdeskin ohjesivustolta https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10638
- Wiki-alueet otetaan käyttöön omatoimisesti osoitteessa wiki.helsinki.fi
- Miron käyttöönoton ohjeet löytyvät Helpdeskin ohjesivustolta https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/20061

- Eduuni-työtilan saa tilattua käyttöönsä palveluosoitteesta eduuni@helsinki.fi
- Viva Engagen käyttöönoton ohjeet löytyvät Helpdeskin ohjesivustolta https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/3344

Vastuut

Käyttäjän on noudatettava yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjä, jotka löytyvät tietotekniikkakeskuksen julkisilta sivuilta https://www.helsinki.fi/fi/tietotekniikkakeskus/tietoturva-yliopistolla/palvelujen-kayttosaannot ja erityisesti Teams-, Miro- ja Viva Engage-pilvipalveluita koskevia ohjeistuksia, jotka löytyvät Flammasta https://flamma.helsinki.fi/fi/group/turvallisuus/tietoturvapolitiikka-ja-saannot#menu2.

Wikin käyttäjän vastuut on selostettu tukimateriaalissa, https://wiki.helsinki.fi/xwiki/bin/view/vepa-admin/public/HY-Help/Wikipalvelun%20k%C3%A4ytt%C3%B6s%… .

Eduunissa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus vastaa palvelimen ylläpidosta. Tietotekniikkakeskus vastaa tilattujen työtilojen luomisesta.

Käyttäjä vastaa kaikissa verkkopalveluissa käytetyn materiaalin sisällöstä ja tekijänoikeuksien huomioimisesta.

Käyttäjätuki

Käyttäjätukea tarjoaa IT-Helpdesk https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7000

Helpdeskin ohjesivusto on käytössä 24/7 suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi http://www.helsinki.fi//helpdesk/.

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Minna Harjuniemi
Palveluvastaava
Kimmo Tykkälä
Takaisin ylös