Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Helsingin yliopiston Helpdeskin ohjesivusto on julkaistu 6/2016 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 23.9.2020 alkaen. 

Helsingin yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. 

Tämä seloste koskee https://helpdesk.it.helsinki.fi/ -sivustoa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Tämä verkkosivusto ei täytä WCAG 2.1 tason AA kaikkia vaatimuksia. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Selosteessa mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Kohtuuton rasite: Verkkopalvelu uudistetaan kokonaisuudessaan vuosien 2020-2021 aikana

Sivuston sisältö ja/tai toiminnot, jotka eivät ole vielä vaatimusten mukaisia

Olemme tietoisia palvelun puutteista saavutettavuudessa, ja uudistamme verkkopalvelun vuosien 2020-2021 aikana, jolloin saamme myös päivitettyä sivuston saavutettavuuden osalta.

1. Havaittava

1.1 Tekstivastineet

 • Palvelussa ei ole tarvittavaa tekstivastinetta osalle visuaalisista elementeistä, esimerkkeinä hakukentän painike ja yliopiston logo. 
 • Osasta palvelun sisältämistä kuvista puuttuu tekstivastine tai tekstivastine on sama kuin tiedoston nimi. 
 • Palvelussa käytetyistä ikoneista puuttuu tekstivastineet.

1.3 Mukautettava (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

 • Sivuston hakutulosten rajauksessa käytettävää haitarielementtiä ei ole merkitty oikein. Haitarin otsikkoa ei ole merkitty painikkeeksi eikä siinä ole indikaatiota haitarin avattavuudesta ja sen tilasta (avattu/suljettu).
 • Hakutulosten rajauksessa otsikot hyppäävät yli otsikkotasoja (h2 -> h5).
 • Hakutulosten otsikoita ei ole merkitty otsikkoelementeiksi.

1.4 Erottuva (1.4.1 Värien käyttö, 1.4.3 Kontrasti (minimi))

 • Palvelussa käytetään elementtejä, joiden väriyhdistelmät eivät täytä minimikontrastivaatimuksia. Esimerkkejä tästä ovat painikkeiden sininen taustaväri ja sen sisällä oleva valkoinen teksti, virheilmoitusten punainen taustaväri ja sen päällä oleva valkoinen teksti sekä jossain paikoissa käytössä oleva vaaleanharmaa teksti valkoisella taustalla.

2. Hallittava

2.1 Käytettävissä näppäimistöltä (2.1.1 Näppäimistö)

 • Palvelussa on osia, joita ei ole mahdollista käyttää näppäimistöllä (hakutulosten suodatus, chat-ikkuna). 

2.4 Navigoitava (2.4.1 Ohita lohkot, 2.4.3 Kohdistusjärjestys, 2.4.5 Useita tapoja, 2.4.7  Näkyvä kohdistus)

 • Palvelun “Hyppää pääsisältöön” -linkki ei toimi siten, että kohdistus siirtyisi oikeaan kohtaan. 
 • “Palaa alkuun” -linkki siirtää vain visuaalisesti selaimen takaisin alkuun, mutta kohdistus jää sivun alareunaan. 
 • Palvelun ylä- ja alapalkeissa esiintyy epäloogisuutta kohdistusten järjestyksessä. 
 • Visuaalinen informaatio kohdistuksesta puuttuu joistakin elementeistä (painikkeet, asiasanat). 
 • Palvelusta puuttuu kokonaisvaltainen tuki useammalle navigointitavalle. Palvelussa voidaan paikallistaa sisältöä etusivun listauksen sekä haun avulla. Haku ei kuitenkaan kaikilta osin ole saavutettava (katso kohta 2.1), tämän lisäksi kaikki sisältö ei ole saavutettavissa haun kautta (uutiset). 

3. Ymmärrettävä

3.1 Luettava (3.1.2 Osien kieli)

 • Palvelun murupolkua edeltävää näkymätöntä otsikkoa ei ole käännetty.
 • Hakutulosten rajauksen valintalinkit sisältävät näkymättömän tekstin, jota ei ole käännetty.

3.3 Syötteen avustaminen (3.3.3 Virheen korjausehdotus)

 • Hakutoiminto ei ohjaa tai avusta käyttäjää virheellisten hakujen yhteydessä. 
 • Käyttäjää ei ohjeisteta tilanteissa, joissa haku ei tuota yhtään tulosta.

4. Lujatekoinen

4.1 Yhteensopiva (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

 • Palvelun kaikkia käyttöliittymäkomponentteja ei pysty käyttämään ohjelmallisesti, johtuen mm. puuttuvista aria-nimilapuista

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 2.9.2020. 

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto lain vaatimukset.

Saavutettavuuspalaute 

Sinulla on oikeus sekä ilmoittaa puutteista että pyytää vastaavia versioita sisällöstä, joka ei ole sinulle saavutettava:

Täytäntöönpanomenettely

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Tukea saavutettavuudessa 

Tarjoamme it-tukea niille yliopiston henkilökuntaan ja opiskelijoihin kuuluville käyttäjille, joille kaikki digipalvelumme eivät ole saavutettavissa. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta  www.helsinki.fi/helpdesk.​​​

Takaisin ylös