Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://helpdesk.it.helsinki.fi/ ja on laadittu 26.04.2022 ja päivitetty 6.9.2023. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.
 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää WCAG 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Responsiivisuus - ja skaalausongelmat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Chat-ikkunan interaktiiviset elementit eivät jäsenny oikein mobiiliselaimilla. Sama koskee Open widget-painiketta sekä leipätekstejä. Kyseessä osittain kolmannen osapuolen palvelu. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 1.4.10 Responsiivisuus

Havaittava: Heikkoja kontrasteja

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Chat-komponentin painikkeiden kontrastisuhteet eivät täyty painikkeissa ja kellonajassa. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
  • 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Chat-komponentin ongelmat

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Chat-komponentin sisältö muodostuu tekstisisällöstä sekä painikkeista. Ruudunlukuohjelmakäyttäjille chatin keskustelusisältöä ei ole jäsennelty, eikä botin vastauspainikkeille ole annettu semanttista kontekstia. Chat-painiketta painettaessa kohdistus ei siirry avautuvan chat-ikkunan syöttökenttään, eikä käyttäjälle kerrota avautuneesta ikkunasta. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Hallittava: Selausjärjestys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Chat-painike on selausjärjestyksessä viimeisenä. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 2.4.3 Kohdistusjärjestys

Ymmärrettävä: Virheen tunnistaminen

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Chat-ikkunan lomakekentän puuttuva virheilmoitus. Kolmannen osapuolen tarjoama palvelu, jonka arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 3.3.1 Virheen tunnistaminen

Toimintavarma: Nimeämättömiä lomakekenttiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Kaikki hakutulossivun suodatinpainikkeet on nimetty "Open dropdown". Kyseessä on kolmannen osapuolen palvelu. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Toimintavarma: Puutteellisesti nimettyjä painikkeita

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet
Sivustolla on Open widget-painike, joka avaa evästeasetukset. Evästeasetusikkuna suljetaan Close widget-painikkeesta. Arvioitu korjausajankohta on 12/2023.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt         

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.
 

 

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 26.04.2022. ja päivitetty 6.9.2023 

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto lain vaatimukset.
 

Saavutettavuuspalaute

Sinulla on oikeus sekä ilmoittaa puutteista että pyytää vastaavia versioita sisällöstä, joka ei ole sinulle saavutettava:

 

Valvontaviranomainen

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Vastauksessa voi mennä enintään 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 
 

Tukea saavutettavuudessa

Helsingin yliopisto pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden lain Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti. 

Tarjoamme it-tukea niille yliopiston henkilökuntaan ja opiskelijoihin kuuluville käyttäjille, joille kaikki digipalvelumme eivät ole saavutettavissa. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.helsinki.fi/helpdesk.​​​
 

Sivuston julkaisutiedot

Helsingin yliopiston IT-Helpdeskin ohjesivusto on julkaistu 6/2016 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 23.9.2020 alkaen. 

Tämä verkkosivusto on päivitetty merkittävien muutosten jälkeen 31.03.2022.

Takaisin ylös