Palvelut

Blogit

Mahdollisuus pitää julkisia blogisivustoja yliopiston blogipalvelussa WordPress-alustalla.

Eduuni

Sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen palveluympäristö, jonka avulla sähköinen työskentely onnistuu organisaatiorajoista riippumatta.

eLomake-kyselysovellus

Selainpohjainen palvelu ilmoittautumisten, palautteen, tutkimusaineistojen, liitetiedostojen ja vastaavien materiaalien keräämiseen.

Erikoistyöasema

Erikoistehtäviin tarvittavien työasemien hankinta, ylläpito, tuki ja käytöstä poisto. Hankinta Helpdeskin kautta.

Flamma-intranet

Yliopiston intranet ja sisäisen viestinnän virallinen pääkanava. Jakautuu palvelusivustoihin ja yksiköiden omiin sivuihin.

Funet Filesender

Funet FileSender on turvallinen tapa jakaa suuria tiedostoja muiden kanssa.

Hankintojen tuki

Tukipalvelu yksiköiden suurempiin IT-hankintoihin. Palvelu kattaa esimerkiksi tarjouspyyntöjen laadinnassa ja kilpailutuksessa avustamisen.

Helpdesk

Yliopiston yhteisten tietotekniikkapalveluiden tuki. Tuki palvelee puhelimitse, sähköpostilla ja chat-palvelun kautta.

Henkilökohtainen tallennustila

Jokaiselle yliopiston varsinaisen käyttäjätunnuksen haltijalle tarkoitettu omien tiedostojen tallentamiseen varattu verkkolevytila.

ID Point -tunnistautuminen

Kampuksilla sijaitsevat palvelupisteet, joissa voi tunnistautua luottamuksellisia tietoja vaativaa Helpdesk-puhelinasiointia varten. Hyödyllinen esimerkiksi käyttäjätunnusta koskevissa asioissa.

IDA-tallennuspalvelu

IDA on tutkimusdatan säilytyspalvelu, joka tarjotaan loppukäyttäjille maksuttomasti.

Integraatiopalvelu

Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon toteutukseen tarkoitettu palvelu.

Käyttäjätunnus

Yliopiston verkkopalveluiden kuten sähköpostin ja intranetin käyttöön vaadittava tunnus, johon sisältyy käyttäjän digitaalinen identiteetti ja käyttövaltuudet.

Keskitetty käyttäjätunnistus

Yliopiston verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien yhteinen tunnistusjärjestelmä, joka mahdollistaa useiden palveluiden käytön yhdellä kirjautumisella. Sisältää myös järjestelmien käyttövaltuuksien hallinnan.

Keskitetty lokivarasto

Yliopiston tietojärjestelmien lokien keskitetty keräys ja säilytys tietosuoja-asetuksen ja tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Konesalipalvelu

Konesalipalvelu tarjoaa yliopiston yksiköille mahdollisuuden tuoda omia palvelimia tietotekniikkakeskuksen konesaliin.

Moodle-oppimisympäristö

Verkossa toimiva oppimisympäristö verkkokurssien järjestämiseen ja kurssimateriaalien jakamiseen.

Office 365

Microsoft Office 365 on pilvipalvelu, joka tarjoaa päivittäisessä työssä ja opiskelussa tarpeellisia toimisto- ja viestintävälineitä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Office 365 Office Online

Microsoft Office Online tarjoaa selaimella käytettävät kevytversiot Microsoftin toimisto-ohjelmista tietokoneille ja mobiililaitteille.

Ohjelmistojakelu

Yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle kotikäyttöön hankkimien ohjelmistojen jakelupalvelu.

Ohjelmistot

Työasemien ohjelmistojen hankintapalvelu.

Opiskelijan digitaidot

Tekninen alusta ja oppimateriaalit kaikille tutkinto-opiskelijoille pakollisen Opiskelijan digitaidot -opintojakson suorittamiseen.

Palomuuripalvelu

Palomuurilla voidaan eristää muusta tietoverkosta erillinen tietoturvallinen verkko esimerkiksi tutkimuslaboratorioita varten.

Palvelinylläpito

Ylläpidon piirissä olevaa palvelintilaa yksiköiden omille sovelluksille. Palvelimet ovat ensisijaisesti tietotekniikkakeskuksen jo olemassa olevia palvelimia ja www-hotelleja.

Ratkaisukonsultointi

Palvelu yksiköiden ja tutkimusryhmien tietoteknisten tarpeiden ja niiden ratkaisemisen kartoitukseen.

Ryhmätallennustila

Palvelu käyttäjäryhmille, jotka tarvitsevat vain rajatulle joukolle näkyvää yhteistä tallennustilaa verkkolevyltä.

Sähköposti

Palveluun kuuluvat henkilökohtaiset sekä jaetut postilaatikot, postituslistat, salattu sähköposti sekä taustapalveluita kuten postinvälitys sisältäen roskapostin ja haittaohjelmien torjunnan.

Sovelluskehitys

Palvelu sellaisten yliopiston ja yliopistolaisten tarvitsemien räätälöityjen sovellusten kehittämiseen, joille ei löydy vastinetta kaupallisilta valmistajilta. Maksullinen palvelu.

Sovellusylläpito

Sovelluskehitys-palvelussa tuotettujen valmiiden sovellusten pienimuotoiset muutos- ja ylläpitotyöt.

Tallennustila palvelimelle

Tallennustilaa yksiköille tietotekniikkakeskuksen keskitetyistä levyjärjestelmistä. Myös mahdollisuus omaan palvelimeen.

Tietojärjestelmän omistajan tuki

Palvelu auttaa tietojärjestelmien omistajia ja muita vastuuhenkilöitä, kuten pääkäyttäjiä, tietojärjestelmiin liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamisessa. Erikseen sovittaessa suoritetaan tietojärjestelmiin liittyviä tavanomaisia ylläpito- ja käyttöpalvelutehtäviä.

Tietojärjestelmien valvonta

Yliopiston verkkoyhteyksien ja tietojärjestelmien sekä erikseen sovittujen, yliopiston yksiköiden omien sovellusten valvonta.

Tietokantapalvelu

Palvelu yksiköille, jotka tarvitsevat tietokantatilaa omille sovelluksilleen.

Tietoturvakonsultointi

Yksiköiden käyttämien järjestelmien tietoturva-auditointi. Hyödyllinen palvelu myös uusien järjestelmien määrittelyssä ja suunnittelussa.

Työasema

Työasema-palvelu kattaa yliopistolaisten käyttöön hankittavien työasema- ja mobiilipäätelaitteiden elinkaaren eri vaiheet ja käytön aikaisen tuen.
Yliopiston työasema- ja mobiilipäätelaitteet hankitaan ottamalla yhteyttä yksikön hankintayhdyshenkilöön (palvelukoordinaattoriin). Hankinnan yhteydessä valitaan lähtökohtaisesti myös osapalvelu, johon laite liitetään ja joka edelleen määrittelee laitteen käytön aikaisen tuen tason.

Työskentelytilat

Tietokoneilla, ja yleensä myös tulostusmahdollisuudella varustettuja yhteiskäyttöisiä työtiloja opiskelijoille keskustakampuksella, Kumpulassa ja Viikissä.

Unigrafian digitaalisen median palvelut

Unigrafian digitaalisen median palveluita ovat videotuotannon palvelut, verkkosivustot, digitointi sekä muut sähköiseen julkaisemiseen liittyvät palvelut.

Unitube

Unitube on videomateriaalin tuottamiseen, julkaisemiseen ja katseluun tarkoitettu palvelu, joka koostuu Unitube-katsomosta, Unitube-lataamosta sekä Unitube-studioista ja Unitube-yhteensopivista luentotallennustiloista.

Varmuuskopiointi

Palvelinten tietosisällön varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tietojen palautus tarvittaessa. Palveluun voi liittää myös yksiköiden omia palvelimia.

Verkkovideo

Videoiden lähetystekniikan toteutus ja ylläpito videopalveluita varten

Verkon ja aineistojen etäkäyttö

Etäyhteydet yliopistoverkkoon VPN-yhteyden ja VPN-portaalin avulla. Vaikka suurinta osaa yliopiston palveluista voidaan käyttää suoraan internetin kautta, joidenkin sisäisten palveluiden käyttöön tarvitaan varmennettu yhteys yliopistolle.

Videoviestintä

Kuva- ja ääniyhteys kahden tai useamman osallistujan välille joko käyttäjien omilla laitteilla taikka monissa yliopiston tiloissa.

Wiki

Verkkopalvelu omien sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen sekä yliopistolaisten, vierailijoiden ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyöhön.

Www-hotelli

Palvelintilaa yksiköiden omille verkkosovelluksille. Itse sovelluksista vastaa aina hotellin tilaaja.

Yliopiston julkiset verkkosivut

Yliopiston julkiset verkkosivut ja ulkoisen viestinnän pääkanava. Jakautuu koko yliopiston palvelusivuihin ja yksiköiden omiin sivustoihin.