Palvelut

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus tarjoaa opiskelijoiden, tutkijoiden, opettajien ja muun henkilöstönsä käyttöön kattavat ja nykyaikaiset IT-palvelut kaikkiin tavallisimpiin tarpeisiin.

Asiakaspalvelun välineet

Vakioidut välineet ja prosessit asiakaspalvelun tuottamiseen yliopistolla

Blogit

Mahdollisuus pitää julkisia blogisivustoja yliopiston blogipalvelussa WordPress-alustalla.

Efecte ITSM

Palvelunhallintajärjestelmä

eLomake-kyselysovellus

Selainpohjainen palvelu ilmoittautumisten, palautteen, tutkimusaineistojen, liitetiedostojen ja vastaavien materiaalien keräämiseen.

Flamma-intranet

Yliopiston intranet ja sisäisen viestinnän virallinen pääkanava. Jakautuu palvelusivustoihin ja yksiköiden omiin sivuihin.

Funet Filesender

Funet FileSender on turvallinen tapa jakaa suuria tiedostoja muiden kanssa.

Hankintojen tuki

Tukipalvelu yksiköiden suurempiin IT-hankintoihin. Palvelu kattaa esimerkiksi tarjouspyyntöjen laadinnassa ja kilpailutuksessa avustamisen.

Helpdesk

Yliopiston yhteisten tietotekniikkapalveluiden tuki. Tuki palvelee puhelimitse, sähköpostilla ja chat-palvelun kautta.

Henkilökohtainen tallennustila

Jokaiselle yliopiston varsinaisen käyttäjätunnuksen haltijalle tarkoitettu omien tiedostojen tallentamiseen varattu verkkolevytila.

Henkilökunnan tulostuspalvelut

Keskitetty tulostuspalvelu yliopiston henkilökunnalle.

ID Point -tunnistautuminen

Kampuksilla sijaitsevat palvelupisteet, joissa voi tunnistautua luottamuksellisia tietoja vaativaa Helpdesk-puhelinasiointia varten. Hyödyllinen esimerkiksi käyttäjätunnusta koskevissa asioissa.

Integraatiopalvelu

Tietojärjestelmien välisen tiedonvaihdon toteutukseen tarkoitettu palvelu.

IT-ohjeistus

Yliopiston yleisimpien sovellusten ja tietotekniikkapalveluiden ohjeistus osoitteessa https://helpdesk.it.helsinki.fi/

IT-palvelut ulkopuolisille

IT-palvelut ulkopuoliselle -palvelu on asiakaskohtaisesti räätälöity palvelu

Keskitetty käyttäjätunnistus

Yliopiston verkkopalveluiden ja tietojärjestelmien yhteinen tunnistusjärjestelmä, joka mahdollistaa useiden palveluiden käytön yhdellä kirjautumisella. Sisältää myös järjestelmien käyttövaltuuksien hallinnan.

Keskitetty lokivarasto

Yliopiston tietojärjestelmien lokien keskitetty keräys ja säilytys tietosuoja-asetuksen ja tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

Kiinteät tietoverkot

Palvelu vastaa yliopiston verkkoyhteyksien toiminnasta.

Konesalipalvelu

Konesalipalvelu tarjoaa yliopiston yksiköille mahdollisuuden tuoda omia palvelimia tietotekniikkakeskuksen konesaliin.

Konttialustapalvelu

Ajoalusta tietoteknisille sovelluksille tai järjestelmille, jotka on toteutettu hyödyntäen konttiteknologiaa.

Käyttäjätunnus

Yliopiston verkkopalveluiden kuten sähköpostin ja intranetin käyttöön vaadittava tunnus, johon sisältyy käyttäjän digitaalinen identiteetti ja käyttövaltuudet.

Langattomat verkkoyhteydet

Langattomat yhteydet internetiin ja yliopiston verkkopalveluihin.

Luottamuksellisten kyselyiden lomake

Selainpohjainen tietoturvallinen palvelu kyselyiden rakentamiseen sekä niiden datan keräämiseen.

Läppärilainaamo

Opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnattu lainaläppäripalvelu

Microsoft 365

Microsoft 365 Apps on pilvipalvelu, joka tarjoaa päivittäisessä työssä ja opiskelussa tarpeellisia toimisto- ja viestintävälineitä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Moodle-oppimisympäristö

Verkossa toimiva oppimisympäristö verkkokurssien järjestämiseen ja kurssimateriaalien jakamiseen.

Oheislaitteet

Palvelu työasemien oheislaitteiden hankintaan.

Ohjelmistojakelu

Yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle kotikäyttöön hankkimien ohjelmistojen jakelupalvelu.

Ohjelmistot

Työasemien ohjelmistojen hankintapalvelu.

Opiskelijan digitaidot

Tekninen alusta ja oppimateriaali kaikille Helsingin yliopiston alempaa korkeakoulututkintoa suorittaville perustutkinto-opiskelijoille pakollisen Opiskelijan digitaidot -opintojakson suorittamiseen (DIGI-A, orientaatio ja DIGI-B, syventävät taidot). Joissakin koulutusohjelmissa osion DIGI-B sijaan suoritetaan koulutusohjelman oma kurssi.

Opiskelijoiden tulostuspalvelut

Keskitetty tulostuspalvelu yliopiston opiskelijoille.

Palomuuripalvelu

Palomuurilla voidaan eristää muusta tietoverkosta erillinen tietoturvallinen verkko esimerkiksi tutkimuslaboratorioita varten.

Palvelinylläpito

Ylläpidon piirissä olevaa palvelintilaa yksiköiden omille sovelluksille. Palvelimet ovat ensisijaisesti tietotekniikkakeskuksen jo olemassa olevia palvelimia ja www-hotelleja.

Ratkaisukonsultointi

Palvelu yksiköiden ja tutkimusryhmien tietoteknisten tarpeiden ja niiden ratkaisemisen kartoitukseen.

Ryhmätallennustila

Palvelu käyttäjäryhmille, jotka tarvitsevat vain rajatulle joukolle näkyvää yhteistä tallennustilaa verkkolevyltä.

Sovelluskehitys

Palvelu sellaisten yliopiston ja yliopistolaisten tarvitsemien räätälöityjen sovellusten kehittämiseen, joille ei löydy vastinetta kaupallisilta valmistajilta. Maksullinen palvelu.

Sovellusylläpito

Sovelluskehitys-palvelussa tuotettujen valmiiden sovellusten pienimuotoiset muutos- ja ylläpitotyöt.

Sähköposti

Palveluun kuuluvat henkilökohtaiset sekä jaetut postilaatikot, postituslistat, salattu sähköposti sekä taustapalveluita kuten postinvälitys sisältäen roskapostin ja haittaohjelmien torjunnan.

Tallennustila palvelimelle

Tallennustilaa yksiköille tietotekniikkakeskuksen keskitetyistä levyjärjestelmistä. Myös mahdollisuus omaan palvelimeen.

Tenttiakvaario (Examinarium)

Tenttiakvaariossa opiskelija voi käydä suorittamassa tentin haluamanaan ajankohtana.

Tieteelliset laskentapalvelut (HPC)

Palvelu kattaa yliopiston omien tieteellisen laskennan laskentaklustereiden ja tallennusympäristön käytön sekä laskentaan liittyvien tieteellisten ohjelmistojen tuen

Tietojärjestelmien saavutettavuuden tuki

Palvelu auttaa yliopiston tietojärjestelmien vastuuhenkilöitä arvioimaan palvelunsa saavutettavuusvaatimusten mukaisuutta.

Tietojärjestelmien valvonta

Yliopiston verkkoyhteyksien ja tietojärjestelmien sekä erikseen sovittujen, yliopiston yksiköiden omien sovellusten valvonta.

Tietojärjestelmän omistajan tuki

Palvelu auttaa tietojärjestelmien omistajia ja muita vastuuhenkilöitä, kuten pääkäyttäjiä, tietojärjestelmiin liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamisessa. Erikseen sovittaessa suoritetaan tietojärjestelmiin liittyviä tavanomaisia ylläpito- ja käyttöpalvelutehtäviä.

Tietokantapalvelu

Palvelu yksiköille, jotka tarvitsevat tietokantatilaa omille sovelluksilleen.

Tietotekniikkaprojektien tuki

Yliopiston merkittävien tietoteknisten projektien läpiviennin tukipalvelu.

Tietoturvakonsultointi

Yksiköiden käyttämien järjestelmien tietoturva-auditointi. Hyödyllinen palvelu myös uusien järjestelmien määrittelyssä ja suunnittelussa.

Tutkimusdatan tallentaminen ja varmuuskopiointi

Tutkimukseen liittyvän datan tallentaminen yliopiston ja yhteistyökumppaneiden järjestelmiin sekä varmuuskopiointi.

Työasema

Työasema-palvelu kattaa yliopistolaisten käyttöön hankittavien työasema- ja mobiilipäätelaitteiden elinkaaren eri vaiheet ja käytön aikaisen tuen.
Yliopiston työasema- ja mobiilipäätelaitteet hankitaan ottamalla yhteyttä yksikön hankintayhdyshenkilöön (palvelukoordinaattoriin). Hankinnan yhteydessä valitaan lähtökohtaisesti myös osapalvelu, johon laite liitetään ja joka edelleen määrittelee laitteen käytön aikaisen tuen tason.

Työasemien keskitetty ylläpito

Työasemien automatisoitu ylläpito, mukaan lukien sovellus- ja käyttöjärjestelmäasennukset ja päivitykset.

Työskentelytilat

Tietokoneilla, ja yleensä myös tulostusmahdollisuudella varustettuja yhteiskäyttöisiä työtiloja opiskelijoille keskustakampuksella, Kumpulassa ja Viikissä.

Unitube

Unitube on videomateriaalin tuottamiseen, julkaisemiseen ja katseluun tarkoitettu palvelu, joka koostuu Unitube-katsomosta, Unitube-lataamosta sekä Unitube-studioista ja Unitube-yhteensopivista luentotallennustiloista.

Varmuuskopiointi

Palvelinten tietosisällön varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tietojen palautus tarvittaessa. Palveluun voi liittää myös yksiköiden omia palvelimia.

Verkon ja aineistojen etäkäyttö

Etäyhteydet yliopistoverkkoon VPN-yhteyden avulla. Vaikka suurinta osaa yliopiston palveluista voidaan käyttää suoraan internetin kautta, joidenkin sisäisten palveluiden käyttöön tarvitaan varmennettu yhteys yliopistolle.

Videoviestintä

Reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys kahden tai useamman osallistujan välille joko käyttäjien omilla laitteilla taikka monissa yliopiston tiloissa.

Yhteistyövälineet

Verkkopalvelut yhteisten sisältöjen luomiseen ja julkaisemiseen sekä yliopistolaisten ja sidosryhmien yhteistyöhön.

Yliopiston julkiset verkkosivut

Yliopiston julkiset verkkosivut ja ulkoisen viestinnän pääkanava. Jakautuu koko yliopiston palvelusivuihin ja yksiköiden omiin sivustoihin.