Varmuuskopiointi

Palvelukoodi
1101
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Palvelinten tietosisällön varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tietojen palautus tarvittaessa. Palveluun voi liittää myös yksiköiden omia palvelimia.

Palvelun kuvaus

Tietotekniikkakeskus ottaa säännöllisesti varmuuskopiot hallinnoimiensa palvelimien tietosisällöistä. Asiakasyksiköt voivat liittää myös omia palvelimiaan varmuuskopioinnin piiriin, mikä turvaa tietojen säilymisen myös häiriötilanteissa. Varmuuskopioita säilytetään erikseen sovittava aika, oletuksena kaksi kuukautta. Palveluun sisältyy palvelimen varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tiedostojen ja tiedostojärjestelmien palautukset tarvittaessa. Palvelinten tiedostojärjestelmistä otetaan kahdet identtiset varmuuskopiot nauhalle kahteen eri kiinteistöön.

Palvelun saa käyttöön

Ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tallennuspalvelut@helsinki.fi

Vastuut

Tietotekniikkakeskus vastaa varmuuskopioiden tekemisestä ja tarvittaessa virhetilanteiden korjaamisesta sekä käyttäjien ohjeistamisesta tietojen palautustilanteissa. Tietotekniikkakeskuksen vastuulla on myös varmuuskopiointijärjestelmän toiminta sekä käyttäjien tekemiin palautustestauksiin osallistuminen.

Palvelun tilaajan tulee nimetä yksikön omille palvelimille ylläpitäjä, joka osallistuu ongelmatilanteiden selvittämiseen. Lisäksi tilaajan tulee huolehtia, että sovellusten (esimerkiksi tietokantojen) tietosisältö on sellaisessa muodossa, että tiedostojärjestelmän tasolla tehty varmistus on varmuudella eheä.

Tilaaja vastaa siitä, että varmistuksilta palautetun datan käyttökelpoisuus sovelluksen tasolla on riittävässä määrin testauksin varmistettu.

Tilaajan tulee myös huolehtia testauksesta palautusten yhteydessä ja varmistaa, että kaikki palvelinten tiedostojärjestelmät ovat varmuuskopioinnin piirissä. Lisäksi tilaajan tulee määritellä, mitkä tiedostojärjestelmän osat (tiedoston tarkkuudella) ovat varmuuskopioinnin piirissä.

Lisätiedot

Varmuuskopioita säilytetään erikseen sovittava aika. Pääsääntöisesti säilytysaika on kaksi kuukautta.

Normaalisti varmuuskopioita tehdään automaattisesti kerran vuorokaudessa, yleensä yöaikaan. Osa varmistuksista on täysvarmistuksia, jolloin koko tiedostojärjestelmät kopioidaan, osa eri tavoin osittaisia, jolloin varmistetaan muuttuneet tiedostot.

Palautuksia voi tehdä itsepalveluna tuoreimmilta varmistuksilta milloin tahansa. Tietotekniikkakeskus tekee palautuksia arkisin klo 8–16.

2022: Tutkimusdatan varmuuskopioinnin tekoajat, säilytysajat ja palautustavat sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen.

Asiakasylläpitäjäohje:
https://flamma.helsinki.fi/group/it-ja-puhelin/tietojarjestelmaoppaat-ja-ohjeet

Palveluyksikkö
TIKE
Takaisin ylös