Tutkimusdatan tallentaminen ja varmuuskopiointi

Palvelukoodi
1109
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Henkilöstö
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Tutkimukseen liittyvän datan tallentaminen yliopiston ja yhteistyökumppaneiden järjestelmiin sekä varmuuskopiointi.

Palvelun kuvaus

Tallentamisen ratkaisuja tuottaa sekä yliopiston tietotekniikkakeskus että CSC.

HY:n ratkaisut:

Työasemalle näkyvä tallennustila

Jokaisella yliopistolaisella on käytössään työasemaan näkyvä henkilökohtainen verkkotallennustila, jonka sisältöön muut käyttäjät eivät pääse käsiksi. Henkilökohtaisesta tallennustilasta otetaan automaattiset varmuuskopiot joka yö.

Ryhmätallennustila on tietyn käyttäjäryhmän sisäisessä käytössä oleva, verkossa sijaitseva varmuuskopioitu tallennuspaikka. Henkilökuntaan kuuluva voi tilata tallennustilan ryhmänsä käyttöön Ryhtityökalun tilauslomakkeella: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/10583.

Dept-tallennustilat ovat yksikköjen itse hankkimasta tilasta tarjottua tallennuspalvelua. Uudet dept-tilat hankitaan Helpdeskin kautta: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003, jossa ne ohjataan Ratkaisukonsultointiin tallennustarpeen laadun ja kokoluokan arvioimiseksi.

Palvelimille näkyvä tallennustila

Tietotekniikkakeskus tarjoaa yksiköille tallennustilaa tietotekniikkakeskuksen keskitetyistä levyjärjestelmistä. Tallennustilaa tarjotaan asiakkaan omalle, kuituverkkoon liitetylle palvelimelle tai tietotekniikkakeskuksen palvelinylläpidon piirissä olevalle palvelimelle. Tallennustila on varmuuskopioinnin piirissä, mutta konfigurointi on palvelimen ylläpitäjän vastuulla. Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä Helpdeskiin: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

Yliopiston paikallinen pilvitallennus

Datacloud tarjoaa varmuuskopioimatonta tallennustilaa suuremmille aineistoille antaen mahdollisuuden jakaa sitä myös yliopiston ulkopuolelle. Järjestelmä on pilotointivaiheessa, mutta sinne otetaan myös oikeita käyttäjiä. Samasta tallennusklusterista tarjotaan myös S3-rajapintaa. Teknisempi kuvaus ja käyttöönoton ohjeet löytyvät pilotin sivuilta: https://wiki.helsinki.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=Tutkimusdata&title=Datacloud-pilotti.
Ongelmatilanteissa ota rohkeasti yhteys Helpdeskiin: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

Oma tallennuspalvelin

Jos jostain syystä mitään muuta tallennusvaihtoehtoa ei voida käyttää, tietotekniikkakeskuksen kautta voidaan hankkia yksittäisiä tallennuspalvelimia. Palvelinten hankinta- ja elinkaarikustannukset jäävät hankkivan yksikön vastuulle. Palvelimet voidaan sijoittaa yliopiston konesaleihin, jolloin palvelinalustan ja käyttöjärjestelmän ylläpito tietoturvapäivityksineen tarjotaan tietotekniikkakeskuksen toimesta. Palvelimella ajettavien sovellusten ylläpito jää hankkivan yksikön järjestettäväksi ja kustannettavaksi. Tässäkin tapauksessa ota yhteyttä ensin Helpdeskiin: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

Varmuuskopiointi nauhoille (Networker, Bareos)

Palvelinten tietosisällön varmuuskopiointi sovitun aikataulun mukaisesti sekä tietojen palautus tarvittaessa. Palveluun voi liittää myös yksiköiden omia palvelimia. Lisätietoa palvelusta Helpdeskin ohjesivustolla: https://helpdesk.it.helsinki.fi/palvelut/varmuuskopiointi.

Sensitiivisen datan käsittely-ympäristö

Umpio-tallennustila on tietoturvallinen verkkokansio sensitiiviselle datalle. Sen käyttö onnistuu ainoastaan kaksoisautentikoivalla virtuaalikoneella. Tämän varmuuskopioidun tallennustilan saat käyttöön Helpdeskin kautta: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

Pilvitallennus

Teams (jakaminen) ja OneDrive (henkilökohtaiselle) ei-sensitiiviselle aineistoille. Aineistojen jakaminen helppoa yliopiston ulkopuolelle.

CSC:n tarjoamat ratkaisut:

• Allas – CSC:llä tapahtuvan laskennan lyhytaikaiseen tallennustarpeeseen: https://research.csc.fi/-/allas

• Fairdata IDA - projektin tutkimusdatan tallentamiseen: https://www.fairdata.fi/ida/

• Fairdata PAS – tutkimusdatan pitkäaikaissäilytystä varten: https://www.fairdata.fi/fairdata-pas/

• ePouta sensitiiviseen tallennukseen laskentaympäristössä: https://docs.csc.fi/cloud/pouta/. Palvelu on kuvattu tarkemmin tutkimuksen laskentaympäristöjen puolella. ePouta-palveluiden käyttöönotto yliopistolla Helpdeskin kautta: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

• SD Services – sensitiivisen datan tallennukseen ja käsittelyyn: https://research.csc.fi/sensitive-data-services-for-research

Tutkimusdatan hallinta:

Tutkimusdatan hallintaa suunniteltaessa suositellaan tutustumista yliopiston Datatuen palveluihin: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/palvelut-tutkijoille/yliopiston-datatuki. Datatuen sivustolta löytyy tarkempaa tietoa datatuesta, datanhallinnasta sekä datan hallintaan liittyvistä koulutuksista.

Palvelun saa käyttöön

Palveluiden käyttöönottoon liittyvissä kysymyksissä voi aina olla yhteydessä Helpdeskiin. Jokaisella alipalvelulla on oma käyttöönottotapansa, joka on kuvattu Helpdeskin ohjesivustolla: https://helpdesk.it.helsinki.fi/.

Vastuut

Tietotekniikkakeskus vastaa itse tuottamiensa tallennus- ja varmuuskopiointiratkaisuiden teknisestä toimivuudesta.

CSC:n palveluiden osalta vastuu määrittyy CSC:n tuottamien palveluiden ehtojen mukaisesti.

Käyttäjätuki

Palveluiden käytön ohjeistus yliopiston Helpdeskin ohjesivustolla: https://helpdesk.it.helsinki.fi/ sekä tarvittaessa ottamalla yhteys yliopiston Helpdeskiin: https://helpdesk.it.helsinki.fi/help/7003.

Jos tarvitset apua tutkimusdatan käsittelyyn tai datanhallinnan suunnitteluun, ole yhteydessä yliopiston datatukeen: https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/palvelut-tutkijoille/yliopiston-datatuki.

Lisätiedot

Tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä tallennusratkaisun valinnassa ovat käyttötapausten lisäksi mm. tallennettavan tiedon sensitiivisyys, tarvittavan tallennustilan määrä, tallennustilan varmuuskopiointi sekä kustannukset. Valintaa voi haarukoida esimerkiksi tämän taulukon avulla: https://wiki.helsinki.fi/display/RDMforum2014/Table%3A+Data+storage+and+sharing.

Palveluyksikkö
TIKE
Takaisin ylös