Palvelinylläpito

Palvelukoodi
1002
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Ulkopuoliset
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Ylläpidon piirissä olevaa palvelintilaa yksiköiden omille sovelluksille. Palvelimet ovat ensisijaisesti tietotekniikkakeskuksen jo olemassa olevia palvelimia ja www-hotelleja.

Palvelun kuvaus

Palvelinylläpito-palvelu tarjoaa yksiköiden omille sovelluksille palvelintilan ja palvelimen ylläpidon. Palvelimet ovat ensisijaisesti tietotekniikkakeskuksen jo olemassa olevia palvelimia ja www-hotelleja, mutta myös räätälöidyt ratkaisut ovat mahdollisia. Räätälöidyissä ratkaisuissa käytetään lähtökohtaisesti Linux- ja Windows-pohjaisia virtuaalipalvelimia. Joissain tapauksissa myös erillisten fyysisten palvelinten hankinta on mahdollista.

Peruspalvelu sisältää aloituskonsultaation (korkeintaan 1 henkilötyöpäivä), laitteistokapasiteetin, palvelinten käyttöjärjestelmän ylläpidon sekä palvelimen kapasiteetin seurannan ja tilastoinnin. Lisäksi palveluun kuuluu tietoturvaseuranta ja tietoturvapoikkeamien selvittäminen sekä tuki sovellusten ongelmien selvityksessä. Verkkoliikenteen määrää ei ole rajattu.

Palvelu voidaan tarvittaessa laajentaa kattamaan esimerkiksi teknisen pääkäyttäjän tehtävät, laajempi tekninen konsultointi, laajennettu vikapäivystys ja palvelimien järjestelmien konfigurointi. Lisäpalveluista sovitaan aina tapauskohtaisesti.

Palvelun saa käyttöön

Ottamalla yhteyttä asiakasvastaavaan (https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/yhteystiedot).

Vastuut

Tietotekniikkakeskus vastaa laitteistojen, niiden käyttöjärjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien toimivuudesta ja ylläpidosta sekä käyttöasteiden seurannasta ja tilastoinnista. Vikatilanteiden selvitystyö tehdään tarvittaessa yhdessä sovelluksen toimittajan kanssa. Tietotekniikkakeskus huolehtii palvelimen varmuuskopioinnista ja tiedostojen palautuksista tarvittaessa. Palvelun tilaajan tulee nimetä yhteyshenkilö, jonka vastuulla on yhteydenpito tietotekniikkakeskuksen palvelinylläpitoryhmään. Lisäksi tilaajan vastuulla on sellaisista muutoksista sopiminen, jotka saattavat vaatia palvelimen päivitystä. Tilaajan on myös sitouduttava sovelluksen tietoturva- ja muiden ongelmien ratkaisemiseen sekä varauduttava käyttöjärjestelmäpäivityksistä ja tietoturvapäivityksistä johtuviin muutostarpeisiin. Tilaajan yhteyshenkilön kanssa sovitaan palvelun huoltoikkuna eli aika, jolloin suunnitellut palvelukatkot toteutetaan.

Palvelimen omistajan tulee toimia Asiakasylläpitäjäohjeen mukaan
https://flamma.helsinki.fi/group/it-ja-puhelin/tietojarjestelmaoppaat-ja-ohjeet

Käyttäjätuki

Palvelun tilaaja vastaa sovelluksen loppukäyttäjien kouluttamisesta ja tuesta, ellei toisin ole sovittu. Sovellukseen liittyvien ongelmien ratkaisu on palvelun tilaajan tai kolmannen osapuolen vastuulla, mutta tietotekniikkakeskus auttaa ongelmatilanteiden analysoinnissa.

Asiakkaan yhteyshenkilöille tarjottavasta käyttäjätuesta huolehtii tietotekniikkakeskuksen Helpdesk (http://www.helsinki.fi//helpdesk/) yhdessä teknologiapalvelut-yksikön kanssa.

Lisätiedot

Palvelun vaihtoehtoina voivat olla tietotekniikkakeskuksen olemassa olevat palvelut (Yliopiston julkiset verkkopalvelut, wiki, sähköposti, henkilökohtainen tallennustila, ryhmätallennustila, Flamma-intranet jne.) tai www-hotelli.

Palveluyksikkö
TIKE
Palvelun omistaja
Jukka Hienola
Palveluvastaava
Seppo Syrjänen | Poissa
Takaisin ylös