Tietojärjestelmän omistajan tuki

Palvelukoodi
1010
Palvelun tila
4 - Käytössä
Palvelu on tarkoitettu
Yksiköt
Lyhyt kuvaus

Palvelu auttaa tietojärjestelmien omistajia ja muita vastuuhenkilöitä, kuten pääkäyttäjiä, tietojärjestelmiin liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamisessa. Erikseen sovittaessa suoritetaan tietojärjestelmiin liittyviä tavanomaisia ylläpito- ja käyttöpalvelutehtäviä.

Palvelun kuvaus

Palvelun tarkoituksena on auttaa omistajaa selviytymään tehtävistään sekä varmistaa tietojärjestelmän toimintavarmuus tietojärjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. Palvelu auttaa tietojärjestelmän omistajaa pitämään tietojärjestelmästä huolta ennakoivasti ja pitkäjänteisesti sekä selviytymään mahdollisista ongelmatilanteista.

Palvelun tarkemmasta sisällöstä sovitaan kunkin järjestelmän kohdalla erikseen, mutta palvelu voi sisältää seuraavia elementtejä:
• Tietojärjestelmän elinkaaren läpikäynti omistajan kanssa ja lähitulevaisuuden uudistustarpeiden kartoitus.
• Omistajan tehtävien ja vastuiden läpikäynti ja niissä avustaminen.
• Omistajan tukeminen esimerkiksi palvelinvaihtojen, käyttöjärjestelmäpäivitysten ja versiovaihtojen koordinoinnissa.
• Hyvien ylläpitokäytäntöjen läpikäynti sekä ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja ratkaiseminen yhdessä järjestelmän toimittajan ja tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden kanssa
• Järjestelmän toimittajan ja tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden kanssa asioimisessa avustaminen
• Erikseen sovittaessa pienimuotoinen ylläpitotyö

Palvelun saa käyttöön

Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä asiakasvastaavaan (https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/yhteystiedot) tai palvelun palveluvastaavaan (tike-omistajantuki@helsinki.fi), minkä jälkeen pidetään kartoituspalaveri palvelutarpeesta.

Vastuut

Omistajan tuki auttaa resurssiensa mukaan ja hyödyntää työssään tietotekniikkakeskuksen osaamista.

Asiakkaan on nimettävä tietojärjestelmälle omistaja. Asiakas vastaa järjestelmän tietosisällöstä ja sen lainmukaisuudesta sekä mahdollisista rekisterinpitäjän velvoitteista. Asiakas vastaa järjestelmän vaatimien resurssien hankinnasta (palvelimet, lisenssit, henkilöresurssit yms.), järjestelmän käyttäjien neuvonnasta ja koulutuksesta. Asiakas vastaa myös järjestelmiensä ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Järjestelmän omistaja ja toimittaja vastaavat viime kädessä järjestelmän toimivuudesta ja ylläpidettävyydestä sen mukaan kuin ovat järjestelmää hankittaessa sopineet.

Käyttäjätuki

Tietojärjestelmän elinkaareen sekä omistajan tehtäviin liittyviä ohjeistuksia löytyy Tietojärjestelmän elinkaari -wikistä (https://wiki.helsinki.fi/display/elinkaari/).
Järjestelmän omistaja vastaa siitä, että järjestelmän käyttäjätuki on järjestetty riittävällä tavalla, omistajan tukipalvelu ei tue tietojärjestelmän loppukäyttäjiä.

Lisätiedot

Tietojärjestelmän elinkaareen sekä omistajan tehtäviin liittyviä ohjeistuksia löytyy Tietojärjestelmän elinkaari -wikistä (https://wiki.helsinki.fi/display/elinkaari/).

Järjestelmän omistaja vastaa siitä, että järjestelmän käyttäjätuki on järjestetty riittävällä tavalla, omistajan tukipalvelu ei tue tietojärjestelmän loppukäyttäjiä.

Palveluyksikkö
TIKE
Takaisin ylös