Tietojärjestelmän omistajan tuki

Tjänster
1010
Tjänstestatus
4 - Käytössä
Service är avsedd för
Yksiköt
Kort beskrivning

Palvelu auttaa tietojärjestelmien omistajia ja muita vastuuhenkilöitä, kuten pääkäyttäjiä, tietojärjestelmiin liittyvien tehtävien ja vastuiden hoitamisessa. Erikseen sovittaessa suoritetaan tietojärjestelmiin liittyviä tavanomaisia ylläpito- ja käyttöpalvelutehtäviä.

Service beskrivning

Palvelun tarkoituksena on auttaa omistajaa selviytymään tehtävistään sekä varmistaa tietojärjestelmän toimintavarmuus tietojärjestelmän elinkaaren eri vaiheissa. Palvelu auttaa tietojärjestelmän omistajaa pitämään tietojärjestelmästä huolta ennakoivasti ja pitkäjänteisesti sekä selviytymään mahdollisista ongelmatilanteista.

Palvelun tarkemmasta sisällöstä sovitaan kunkin järjestelmän kohdalla erikseen, mutta palvelu voi sisältää seuraavia elementtejä:
• Tietojärjestelmän elinkaaren läpikäynti omistajan kanssa ja lähitulevaisuuden uudistustarpeiden kartoitus.
• Omistajan tehtävien ja vastuiden läpikäynti ja niissä avustaminen.
• Omistajan tukeminen esimerkiksi palvelinvaihtojen, käyttöjärjestelmäpäivitysten ja versiovaihtojen koordinoinnissa.
• Hyvien ylläpitokäytäntöjen läpikäynti sekä ongelmatilanteiden ehkäiseminen ja ratkaiseminen yhdessä järjestelmän toimittajan ja tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden kanssa
• Järjestelmän toimittajan ja tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden kanssa asioimisessa avustaminen
• Erikseen sovittaessa pienimuotoinen ylläpitotyö

Hur tjänsten tas i bruk

Palvelun saa käyttöön ottamalla yhteyttä asiakasvastaavaan (https://flamma.helsinki.fi/fi/group/it-ja-puhelin/yhteystiedot) tai palvelun palveluvastaavaan (tike-omistajantuki@helsinki.fi), minkä jälkeen pidetään kartoituspalaveri palvelutarpeesta.

Ansvar

Omistajan tuki auttaa resurssiensa mukaan ja hyödyntää työssään tietotekniikkakeskuksen osaamista.

Asiakkaan on nimettävä tietojärjestelmälle omistaja. Asiakas vastaa järjestelmän tietosisällöstä ja sen lainmukaisuudesta sekä mahdollisista rekisterinpitäjän velvoitteista. Asiakas vastaa järjestelmän vaatimien resurssien hankinnasta (palvelimet, lisenssit, henkilöresurssit yms.), järjestelmän käyttäjien neuvonnasta ja koulutuksesta. Asiakas vastaa myös järjestelmiensä ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Järjestelmän omistaja ja toimittaja vastaavat viime kädessä järjestelmän toimivuudesta ja ylläpidettävyydestä sen mukaan kuin ovat järjestelmää hankittaessa sopineet.

Användarsupport

Tietojärjestelmän elinkaareen sekä omistajan tehtäviin liittyviä ohjeistuksia löytyy Tietojärjestelmän elinkaari -wikistä (https://wiki.helsinki.fi/display/elinkaari/).
Järjestelmän omistaja vastaa siitä, että järjestelmän käyttäjätuki on järjestetty riittävällä tavalla, omistajan tukipalvelu ei tue tietojärjestelmän loppukäyttäjiä.

Ytterligare information

Tietojärjestelmän elinkaareen sekä omistajan tehtäviin liittyviä ohjeistuksia löytyy Tietojärjestelmän elinkaari -wikistä (https://wiki.helsinki.fi/display/elinkaari/).

Järjestelmän omistaja vastaa siitä, että järjestelmän käyttäjätuki on järjestetty riittävällä tavalla, omistajan tukipalvelu ei tue tietojärjestelmän loppukäyttäjiä.

Tjänsteleverantör
TIKE
Tjänsteägare
Timo T Kauramäki
Servicechef
Taija Pirhonen
Tillbaka upp