Landningssidor

Landningssidor är länklistor som samlats in enligt ämne av admin. Där ligger de mest centrala anvisningarna. Med hjälp av sökningen hittar du alla anvisningar. 

Instruktioner för fjärrarbete

Syftet med denna sida är att sammanfatta fjärranvändning av Helsingfors universitets IT-tjänster och handleda i hur tjänsterna används.

Anslutningar från utanför universitetet

Universitetet har nättjänster som på grund av licensorsaker endast får användas inom universitetets nätverk. Sådana är bland annat databaser och elektroniska tidningar som tillhandahålls av biblioteket. Om du vill använda tjänsterna från en dator utanför universitetets nät är det möjligt endast med hjälp av en krypterad anslutning mellan hemdatorn och universitetets server.

Den vanligaste tekniken som används för denna typ av anslutningar är VPN (Wikipedia). För att använda VPN-anslutningen behövs ett giltigt användarnamn vid universitetet.

OBS! Uppdatering av universitets bärbara datorer

Användarnamn

Alla vid universitetet behöver ett användarnamn och tillhörande lösenord till Helsingfors universitets informationssystem i sitt arbete eller sina studier. Det primära användarnamnet är det s.k. AD-användarnamnet som du loggar in med på universitetets datorer och i alla de vanligaste nättjänsterna, till exempel e-posten och Flamma.

Datasäkerhet vid universitetet

På den här sidan har samlats information om datasäkerhet från sidorna i Helpdesk, Studentens digitalkompetens och Flamma.

Fjärranvändning av universitetets tjänster

Du kanske någon gång får behov av att använda universitets interna databaser, kataloger eller webbtjänster utanför universitetet (t.ex. din hemkatalog  eller SAP) Då måste du skapa en anslutning till universitetets nätverk. För förbindelsen behöver du en anslutningskanal, en så kallad VPN-anslutning. Universitet erbjuder ett flertal alternativ för hur du kan skapa en anslutning. Med ett VPN-klientprogram kan du bl.a. ta fram din hemkatalog så att den syns som nätverksdisk på din hemdator.

Kontakt och kommunikation

Universitetet använder Office 365-e-post. Du kan använda posten i olika e-postprogram, som ofta märkbart förbättrar e-postens användarvänlighet och effektiviserar användningen. Outlook rekommenderas som e-postprogram för Office 365-post.

 • Läs e-post i webbläsaren på adressen https://www.helsinki.fi/office365
 • Helpdesks instruktioner
  Sidan innehåller allmänna instruktioner för universitetets post. Instruktionerna är huvudsakligen för hur man använder Office 365-posten. Du kan använda posten i olika e-postprogram, som ofta märkbart förbättrar e-postens användarvänlighet och effektiviserar

Lagring och delning av data

På universitetet finns möjlighet att använda olika nätverksdiskar i det egna arbetet eller i samband med grupparbeten, både på universitetets datorer och på hemdatorer. Utöver hem- och gruppkataloger kan arbetsfiler sparas på den egna datorn eller på externa lagringsmedier. De olika lagringsmedierna har olika egenskaper. Vissa lagringsmedier är avsedda för privat bruk, medan andra lämpar sig för delning av information.  På denna sida finns länkar till närmare instruktioner.

I Studentens digitalkompetens finns mer information om lagring.

Lösenord

Lösenorden för användarnamnen vid universitetet gäller ett år åt gången. Naturligtvis kan du av datasäkerhetsskäl byta ditt lösenord oftare. 

För att byta ditt lösenord, gå till adressen www.helsinki.fi/losenord

Obs! Användare av universitetets Mac-datorer, följ dessa instruktioner för att byta ditt lösenord (och spara mycket besvär)

De exakta lösenordskraven finns i applikationen för lösenordsändring www.helsinki.fi/losenord. Lösenordskrav publiceras inte på grund av datasäkerhet.


Kom ihåg att ditt lösenord är personligt, och även IT-supporten kommer aldrig att be om ditt personliga lösenord!

Microsoft 365

Läs din e-post på https://www.helsinki.fi/office365

Kan du inte logga in på epost? Ange din användarnamn i formuläret
anvandarnamn@ad.helsinki.fi (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi)

Mer hjälp med inställningar och inloggning

Microsoft 365-tjänster

Microsoft 365 är universitetets uppsättning verktyg. Det tillhandahåller studerande och anställda vid universitet en gemensam kalender och elektroniska kontorsapplikationer. Microsoft 365 innehåller tjänster som behövs i det dagliga arbetet, t.ex. e-post, kalender, snabbmeddelande- och webbkonferenstjänster samt verktyg för informationsdelning och sociala medier.

Microsoft 365 https://helsinki.fi/office365

Mobilenheter

När mobila enheter och smarttelefoner blev allt vanligare förde det inte bara med sig nya möjligheter utan också nya utmaningar. En av de största utmaningarna är datasäkerheten vars betydelse framhävs när datamängderna växer och användningssätten blir mångsidigare. Den tekniska datasäkerheten bör visserligen inte underskattas men det är ändå användarens egna åtgärder som utgör en stor del av datasäkerheten. I den här anvisningen har vi samlat de bästa rutinerna i anslutning till säkerheten kring smarttelefoner. Avsikten är inte att listan ska vara en heltäckande anvisning om datasäkerhet utan

Multifaktorautentisering (MFA)

På den här sidan finns länkar till alla universitetets MFA-anvisningar.

Multifaktorautentisering (MFA) förbättrar datasäkerheten genom att försvåra nätbrottslingars bedrägeriförsök. Du kan välja att förfrågningar om bekräftelse av autentisering ska göras med 90 dagars mellanrum specifikt för en enhet, så att du inte hela tiden får kontrollförfrågningar. MFA är en egenskap som ger extra trygghet vid inloggning i många tjänster som används vid universitetet, där man autentiserar sig med en separate apparat. 

Till nya studerande och anställda på universitetet

Här har vi sammanställt de viktigaste anvisningarna för användning av informationsteknik för nya studerande och anställda på universitetet. Du hittar fler anvisningar på denna webbplats, till exempel med hjälp av sökfunktionen. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av anvisningarna, kontakta IT-Helpdesk med låg tröskel.

Helsingfors universitets IT-anvisningar finns huvudsakligen på denna webbplats med anvisningar som är öppen för alla. Observera att instruktionerna ofta innehåller korta snabbanvisningar och längre exakta anvisningar med bilder. En del anvisningar finns också som videor

Till stöd för forskning

Universitetet har lagringsutrymmen för särskilda behov inom forskning och samarbete, informationsbehandlingsmiljöer, högpresterande datorsystem och lösningskonsultationer. På denna sida hittar du länkar till mer detaljerade instruktioner och presentationer.

Vi rekommenderar att du också bekantar dig med denna tabell, som ger en snabb översikt över vilka tjänster som finns tillgängliga och deras lämplighet för exempelvis konfidentiellt material.

Trådlösa nätverk vid Helsingfors universitet

Helsingfors universitet har flera trådlösa nätverk:

 • HelsinkiUni är ett nytt trådlöst nätverk för centralt hanterade bärbara Windows-datorer för universitetspersonal. 
   
 • Eduroam är ett internationellt trådlösa nätverket för personal, studerande och medlemmar av eduroam-nätverket.
   
 • Gästnätverket HelsinkiUni Guest är avsett för användare som inte har universitetets användarnamn eller tillgång till eduroam-nätverket.

Utskrift på universitetet

På universitetets arbetsstationer sker utskrift oftast via Smartcard-utskriftskön. Utskrifter kan tas ut från vilken som helst gemensam skrivare på vilket som helst campus. Det är alltid avgiftsbelagt att skriva ut på Smartcard-skrivare. Om du hör till personalen riktas kostnaden till din institution. Utskriftstjänsten erbjuds av Unigrafia Oy.