Mobilenheter

Mobilenheter

När mobila enheter och smarttelefoner blev allt vanligare förde det inte bara med sig nya möjligheter utan också nya utmaningar. En av de största utmaningarna är datasäkerheten, vars betydelse framhävs när datamängderna växer och användningssätten blir mångsidigare. Den tekniska datasäkerheten bör visserligen inte underskattas, men det är ändå användarens egna åtgärder som utgör en stor del av datasäkerheten.

I den här anvisningen har vi samlat de bästa rutinerna i anslutning till säkerheten kring smarttelefoner. Avsikten är inte att listan ska vara en heltäckande anvisning om datasäkerhet, utan närmast en lättläst checklista över punkter som du ska uppmärksamma. 

Ta i bruk en smarttelefon

Kom ihåg att universitetets användningsregler även gäller för användning av universitetets mobila enheter. De är, liksom datorerna, avsedda att vara arbetsredskap för studier, forskning och förvaltning. Smärre privat användning är tillåten. Dessutom gäller det att minnas att det varken i telefonen eller på andra ställen inom universitetet är tillåtet att lagra material som strider mot upphovsrätten.

Luo työpuhelintasi varten oma Google- tai Apple-tili. Tällöin voit asentaa sovellukset ja päivitykset työtiliä käyttäen, sekä pitää työasiasi erillisinä yksityisestä Google- tai Apple-tilistäsi.

Asenna ohjelmia vain puhelimen virallisesta ohjelmakaupasta (Google Play / App Store).

Multifaktorautentisering (MFA)

Multifaktorautentisering för Microsoft 365-tjänster (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) togs i bruk vid universitetet år 2021. Med hjälp av den säkrar universitetet användarkontona bättre än tidigare och förbättrar samtidigt universitetets datasäkerhet avsevärt. 

Läs närmare anvisningar i MFA-instruktionerna

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp