Mobilenheter

Mobilenheter

När mobila enheter och smarttelefoner blev allt vanligare förde det inte bara med sig nya möjligheter utan också nya utmaningar. En av de största utmaningarna är datasäkerheten vars betydelse framhävs när datamängderna växer och användningssätten blir mångsidigare. Den tekniska datasäkerheten bör visserligen inte underskattas men det är ändå användarens egna åtgärder som utgör en stor del av datasäkerheten. I den här anvisningen har vi samlat de bästa rutinerna i anslutning till säkerheten kring smarttelefoner. Avsikten är inte att listan ska vara en heltäckande anvisning om datasäkerhet utan närmast en lättläst checklista över punkter som du ska se till.

Ta i bruk en smarttelefon

Kom ihåg att universitetets telefoner också omfattas av användarregler. De är, liksom datorerna, avsedda att vara arbetsredskap för studier, forskning och förvaltning. Smärre privat användning är tillåten. Dessutom gäller det att minnas att det varken i telefonen eller på andra ställen i universitetet är tillåtet att lagra material som strider mot upphovsrätten

Kun saat uuden älypuhelimen käyttöösi, sen tietoturva-asetukset ovat lähestulkoon kaikki pois päältä (SIM-kortin PIN-koodia lukuunottamatta).

Anvisningar för mobilenheter

Office 365 i mobilenheter

Datasäkerhet

Datasäkerhet i mobilenheter. Även i Helpdesks allmänna anvisning om datasäkerhet (på finska) ingår information om datasäkerheten i mobila enheter.

Om telefonen försvinner eller blir stulen

  • Om din telefon försvinner eller blir stulen, ska du genast radera all data från enheten. Enklast gör du det själv genom att använda en fjärrfunktion som återställer standardinställningarna i enheten.
  • Meddela telefonväxelns byrå om att din telefon har försvunnit i enlighet med vad som anges i den här anvisningen.

Flerstegsautentisering MFA

Flerstegsautentisering för Microsoft Office 365-tjänsterna (t.ex. Outlook, Teams, OneDrive) kommer gradvis att bli obligatoriskt för hela universitetet under året 2021. På det viset kan vi på universitetet försäkra användarkonton bättre än tidigare, och samtidigt märkbart förbättra datasäkerheten på universitetet.

Läs instruktioner

Ge respons

Webbplatsen med anvisningar från IT-Helpdesk vid Helsingfors universitet hjälper dig i dina jobbrelaterade IT-frågor. Berätta för oss hur vi skulle kunna förbättra våra anvisningar. Vi uppskattar verkligen din respons!

Hur skulle du förbättra denna instruktion?
Tillbaka upp